Wiadomości TELS

Największe europejskie porty znacznie zmniejszyły obroty kontenerowe

Największe europejskie porty znacznie zmniejszyły obroty kontenerowe

Obroty kontenerowe w największym europejskim porcie kontenerowym, Rotterdamie, który obsługuje około jednej trzeciej wszystkich kontenerów przeładowywanych przez północnoeuropejskie huby, wyniosły w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku 3,2 mln TEU, co oznacza spadek o 11,6% w stosunku do roku poprzedniego.

Strajki we Francji zakłócają łańcuchy dostaw w UE

Strajki we Francji zakłócają łańcuchy dostaw w UE

Protestujący przeciwko reformie emerytalnej we Francji przeprowadzili ukierunkowane działania destabilizujące żeglugę na śródlądowych drogach wodnych tego kraju (w tym na Renie) i celowo tworzyli przeszkody w swobodnym przepływie towarów.

Indeks zapotrzebowania dla transportu drogowego z Polski do Niemiec spadł o połowę

Indeks zapotrzebowania dla transportu drogowego z Polski do Niemiec spadł o połowę

W pierwszym kwartale 2023 roku liczba kilometrów przejechanych przez samochody ciężarowe o masie całkowitej 7,5 tony, lub większej, na płatnych drogach w Niemczech wyniosła około 10,126 mld. Było to o 3,2% mniej niż w styczniu-marcu poprzedniego roku.

Gospodarka Chin powraca do aktywnego wzrostu po pandemii

Gospodarka Chin powraca do aktywnego wzrostu po pandemii

Gospodarka Chin wzrosła o 4,5% w pierwszym kwartale w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku. Sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu o 10,6%.

Spotowe stawki kontenerowe wznowiły wzrost na wybranych kierunkach

Spotowe stawki kontenerowe wznowiły wzrost na wybranych kierunkach

Indeks frachtowy Drewry WCI, który śledzi dynamikę spotowych stawek kontenerowych, zaczął rosnąć na dwóch kluczowych trasach łączących Azję z rynkami konsumenckimi w Europie i Ameryce Północnej.

Handel zagraniczny Chin się kurczy, ale nie ze wszystkimi

Handel zagraniczny Chin się kurczy, ale nie ze wszystkimi

Całkowity handel zagraniczny Chin spadł w pierwszym kwartale o 2,9% do 1,43 biliona dolarów - podała chińska Generalna Administracja Celna.

TELS GLOBAL na rynku chińsko-europejskim: różnorodność schematów dostaw

TELS GLOBAL na rynku chińsko-europejskim: różnorodność schematów dostaw

Kilka lat temu stało się oczywistym, że interesy handlu zagranicznego Unii Europejskiej szybko ewoluują w kierunku handlu z Chinami i krajami Azji Południowo-Wschodniej. W 2020 roku Chiny wyłoniły się jako najważniejszy partner handlowy Unii Europejskiej, ustępując miejsca Stanom Zjednoczonym.

MFW obniża oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarki strefy euro do 0,8 proc.

MFW obniża oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarki strefy euro do 0,8 proc.

Prognoza podstawowa przewiduje spowolnienie wzrostu światowego PKB z 3,4% w 2022 roku do 2,8 % w 2023 roku (minus 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniej prognozy), a następnie ustabilizowanie się na poziomie 3,0 % w 2024 roku.

Zgodność linii żeglugowych z harmonogramem gwałtownie wzrosła

Zgodność linii żeglugowych z harmonogramem gwałtownie wzrosła

Jak podaje Sea-Intelligence, w lutym 2023 r. wskaźnik zgodności z harmonogramem linii morskich wzrósł o 7,7 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniósł 60,2%. Średni czas opóźnienia zmniejszył się do 5,29 dnia.

Stawki kontraktowe za przewozy morskie spadają poniżej prognoz

Stawki kontraktowe za przewozy morskie spadają poniżej prognoz

W styczniu br. analitycy firmy Drewry przewidywali, że stawki kontraktowe za morskie przewozy kontenerowe w tym roku będą co najmniej półtorakrotnie niższe, niż rok wcześniej. Właściciele ładunków będą też mogli wynegocjować lepsze pozafinansowe warunki, takie jak terminy płatności i kary umowne.

Przemysłowcy w Polsce i Niemczech są pesymistyczni w swoich oczekiwaniach

Przemysłowcy w Polsce i Niemczech są pesymistyczni w swoich oczekiwaniach

Indeks produkcji przemysłowej PMI spadł w Polsce w marcu po wcześniejszym odbiciu w lutym. Pogarszają się też nastroje w niemieckim sektorze produkcyjnym. Na horyzoncie zaś widać potencjalny wzrost cen ropy.

Koszty frachtu morskiego gwałtownie wzrosną z powodu nowych przepisów dotyczących ochrony środowiska

Koszty frachtu morskiego gwałtownie wzrosną z powodu nowych przepisów dotyczących ochrony środowiska

Wejście w życie nowych unijnych przepisów środowiskowych, mających na celu dekarbonizację żeglugi, w ciągu najbliższych trzech lat drastycznie zwiększy koszty przewoźników i spedytorów.

OECD prognozuje spowolnienie w zachodnich gospodarkach

OECD prognozuje spowolnienie w zachodnich gospodarkach

W ciągu najbliższych dwóch lat światowa gospodarka będzie rosła wolniej niż w 2022 roku (3,2%). W ciągu najbliższych dwóch lat będzie to odpowiednio 2,6% i 2,9%.

W Polsce rozwija się działalność przeciwko firmom transportowym z kapitałem rosyjskim i białoruskim

W Polsce rozwija się działalność przeciwko firmom transportowym z kapitałem rosyjskim i białoruskim

Ponad 200 ciężarówek wyjechało na obwodnicę pod Warszawą, komplikując ruch, by sprzeciwić się pracy firm transportowych w Polsce i domagać się zakazu wjazdu do kraju przyczep i naczep z rosyjskimi i białoruskimi tablicami rejestracyjnymi, oraz przywrócenia zezwoleń dla ukraińskich przewoźników - podało w środę 22 marca radio RMF.

Spadek stawek za transport drogowy towarów w Europie na początku roku jest zjawiskiem przejściowym

Spadek stawek za transport drogowy towarów w Europie na początku roku jest zjawiskiem przejściowym

Koszty transportu drogowego w Europie wzrosły o 13% w 2022 roku - wynika z raportu cyfrowego spedytora Sennder opartego na taryfach, które płaci swoim przewoźnikom. Rok 2023 przyniósł jednak inną tendencję...

Polska rozpoczyna kontrole firm transportowych z kapitałem rosyjskim i białoruskim

Polska rozpoczyna kontrole firm transportowych z kapitałem rosyjskim i białoruskim

Do kontroli wytypowano 60 firm, których siedziby znajdują się w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Częstochowie, Wrocławiu i Poznaniu.

Stawki morskie w Azji do Europy są już 2-3 razy niższe, niż przed kryzysem

Stawki morskie w Azji do Europy są już 2-3 razy niższe, niż przed kryzysem

Indeks frachtowy Drewry WCI, który śledzi dynamikę kontenerowych stawek spotowych, w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku spadł o 12,9%.

Handel zagraniczny Chin: z USA i UE na minusie, z ASEAN i Rosją na plusie

Handel zagraniczny Chin: z USA i UE na minusie, z ASEAN i Rosją na plusie

Eksport z ChRL do USA w styczniu-lutym spadł o 21,8%, do UE o 12,2%, a do Wielkiej Brytanii o 14,4%. Prawdopodobnie odzwierciedla to niższy popyt w tych krajach w związku z obawami o recesję.

Stawki za fracht lotniczy spadają, jednak nie wrócą do poziomu sprzed kryzysu

Stawki za fracht lotniczy spadają, jednak nie wrócą do poziomu sprzed kryzysu

Średnia stawka spotowego frachtu lotniczego wyniosła 2,73 USD za kg - o 35% mniej niż rok wcześniej, ale o 52% więcej niż w 2019 r.

Chiński eksport samochodowy przenosi się do transportu kontenerowego

Chiński eksport samochodowy przenosi się do transportu kontenerowego

Niedobór pojemności floty dedykowanej do przewozu samochodów, oraz niższe stawki frachtu kontenerowego prowadzą do wzrostu udziału transportu kontenerowego w chińskim eksporcie pojazdów.