Handel zagraniczny Chin: z USA i UE na minusie, z ASEAN i Rosją na plusie

Eksport z ChRL do USA w styczniu-lutym spadł o 21,8%, do UE o 12,2%, a do Wielkiej Brytanii o 14,4%. Prawdopodobnie odzwierciedla to niższy popyt w tych krajach w związku z obawami o recesję.

Natomiast dostawy chińskiej produkcji do krajów ASEAN wzrosły o 9%, a do Rosji o 19,8%.

Statystyki importu: import z USA do Chin spadł rok do roku o 5%, z UE o 5,5%, a z państw ASEAN o 8,3%. Dostawy z Rosji natomiast wzrosły o 31,3%.

Ogólnie rzecz biorąc, chiński eksport do Federacji Rosyjskiej wzrósł w ubiegłym roku o 12,8%, natomiast import z Rosji do ChRL wzrósł o 43,4% (głównie ze względu na dostawy energii). Handel Chin z USA nie uległ w ubiegłym roku większym zmianom: chiński eksport wzrósł o 1,2%, a import spadł o 1,1%.

Eksperci Capital Economics liczą, że zniesienie restrykcji związanych z koronawirusem doprowadzi do wzrostu importu, natomiast eksport może spaść w związku z ochłodzeniem popytu zewnętrznego.