Kontakt z kadrą zarządzającą

Możesz napisać list bezpośrednio do kadry zarządzającej TELS GLOBAL z sugestiami, lub uwagami dotyczącymi naszej współpracy, zgłosić wszelkie skargi dotyczące naszej pracy:

Adres mailowy: appealtomanagement@telsglobal.com