Misja i wartości TELS GLOBAL

img 1

Misja firmy TELS

Wspieranie handlu światowego poprzez oferowanie naszym klientom doskonałych schematów dostaw towarów z dowolnego miejsca na świecie, w najwyższych standardach jakości, pewnie i na czas.

Wartości

img 2

Orientacja na klienta

To szczegółowa znajomość klienta: rynku, na którym działa klient, jego działalności, wymagań dotyczących usługi, podwykonawców, możliwości finansowe. Jak również gotowość podejmowania działań mających na celu jakościowe zaspokojenie potrzeb klienta, budowanie z nim długotrwałych relacji w oparciu o informację zwrotną o otrzymanej usłudze zgodnie z celami firmy.

Orientacja na rezultat

Umiejętność wyraźnej wizualizacji celu i końcowego rezultatu pracy. Umiejętność trzymania się celu i dążenia do niego pomimo pojawiających się trudności i przeszkód.

img 3
img 4

Praca zespołowa.

Pracujemy razem i każdy z nas przyczynia się do realizacji celów naszej firmy. Działamy w najlepiej pojętym interesie zespołu, a nie w naszych osobistych interesach.

Elastyczność

Umiejętność szybkiego reagowania na zmiany, odchodzenia od przestarzałych metod pracy na rzecz nowych, bardziej efektywnych, w celu osiągania wyników biznesowych.

img 5
img 6

Innowacja

Wdrażamy do naszej pracy najbardziej efektywne, innowacyjne narzędzia do osiągania celów - najnowsze technologie, formaty interakcji, metody oceny i kontroli.

Odpowiedzialność

Dokładnie analizujemy sytuację przed podjęciem decyzji, terminowo wywiązujemy się z naszych zobowiązań i jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za konsekwencje naszych decyzji i działań.

img 7