Współpraca TELS GLOBAL

TELS GLOBAL oferuje Państwu prowadzenie aut w ruchu międzynarodowym z gwarantowanymi ładunkami i dochodem!

Jesteśmy gotowi zapewnić:

Gwarantowane ładunki

Zajmujemy się całą organizacją załadunku Twojego transportu, całodobowym wsparciem i kontrolą, w pełnej zgodności z przepisami.

Dochód z kilometrówki

Średnie miesięczne przebiegi: 12000 – 13000 km.

Gwarantujemy 11 000 km. przebiegu miesięcznie dla FTL w dynamicznej stawce za km (pusty i pełny).

  • Przy przebiegu mniejszym niż 11 tys. km - opłata za 11 tys. km.

  • Przy przebiegu powyżej 11 tys. km - płatność za wszystkie przejechane kilometry.

Wieloletnia współpraca

Porozumienie współpracy można zawrzeć na okres od 7 do 30 dni dalszym przedłużeniem.


Terminowe płatności

Standardowe warunki płatności - 30 dni, lub skontо (3%) w 48 h od daty otrzymania dokumentów. Możliwość śledzenie wszystkich zleceń i opłat przez własny system TELS Global - portal.telsglobal.com.


Wygodna geografia

Działamy na terenie całej UE (włącznie GB). Dopuszczalna geografia działania twojego transportu może zostać ustalona w umowie.


Zgodność z przepisami i prawami

Gwarantujemy przestrzeganie wszelkich norm technicznych dotyczących eksploatacji pojazdów oraz zachowania warunków pracy kierowcy.


Pokrycie dodatkowych kosztów

100% kompensacja kosztów za promy i tunele.
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze mną:


   OLGA YATSKOUSKAYA  
   tel.: +48 22 517 90 51 (#2152)
   mob.+48 515 347 147 
   email: yatskovskaya@telsglobal.com