Ubezpieczenie ładunków z TELS GLOBAL

accounting-761599_1920.jpg

TELS GLOBAL oferuje swoim Klientom usługę ubezpieczenia ładunków na bazie wszystkich ryzyk.

Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia GWARANTOWANE odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty ładunku w każdych okolicznościach i na wszystkich etapach transportu.

TTClub, będący partnerem TELS GLOBAL w zakresie ubezpieczeń ładunków, jest wiodącą światową firmą ubezpieczeniową, która specjalizuje się w świadczeniu usług ubezpieczeniowych w dziedzinie transportu i logistyki. TTClub działa na rynku ubezpieczeń odpowiedzialności od 1968 r. i chechuje się wysoką niezawodnością (rating stabilności finansowej А++), oferując wysokiej jakości serwis zorientowany na potrzeby Klienta.

Szczególnie polecamy ten rodzaj ubezpieczenia właścicielom wysokowartościowych oraz szybkozbywalnych ładunków, jak również wtedy, kiedy istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ładunku ze względu na jego właściwości (ładunki szybkopsujące się, niebezpieczne, kruche, wymagające temperatury kontrolowanej itp.).

Ubezpieczenie ładunku na bazie wszystkich ryzyk przewiduje wypłatę odszkodowania w przypadkach:

 • uszkodzenia ładunku w trakcie załadunku lub rozładunku;

 • uszkodzenia ładunku wskutek wypadku drogowego, zarówno z winy przewoźnika jak i niezawinionego;

 • utraty ładunku z przyczyny przestępczych działań osób trzecich (kradzieże, rozboje, uprowadzenie pojazdu itp.);

 • uszkodzenia lub utraty ładunku w przypadku wystąpienia siły wyższej (pożar, klęski żywiołowe, strajki, itp.);

 • innych nieprzewidzianych okoliczności, które mogą wystąpić podczas transportu.


Korzyści z ubezpieczenia ładunków z TELS GLOBAL:

 • niskie stawki (poznać koszt ubezpieczenia ładunku w TELS GLOBAL można już teraz po wypełnieniu formularza wyceny);

 • ubezpieczenie ładunków na dowolnym etapie transportu;

 • szybkość wystawienia polisy ubezpieczeniowej;

 • sprawnie działający system likwidacji szkód;

 • pomoc przy organizacji oględzin uszkodzonego ładunku i załatwieniu reklamacji;

 • szybka wypłata odszkodowania.


Pracownicy TELS GLOBAL chętnie udzielą odpowiedzi na Państwa zapytania.

Telefony:

TELS GLOBAL UK Ltd.
Wielka Brytania
Londyn
+44 20 83 43 9650
TELS GLOBAL Polska Sp. z o.o.
Polska
Warszawa
+ 48 22 517 90 00
TELS GLOBAL CZ s.r.o.
Republika Czeska
Praga
+420 225 850 250
«TELS UKRAINE» LLC
Ukraina
Kijów
+ 380 44 454 72 31