GDPR

POLITYKA PRYWATNOŚCI TELS GLOBAL Polska>>

KLAUZULA INFORMACYJNA>>


Ewentualne pytania dotyczące przetwarzania DO i praw podmiotów DO oraz skargi prosimy kierować na adres PersonalDataProcessing@telsglobal.com