Historia TELS GLOBAL

Firma TELS (T.E.L.S. Transeuropean Logistic Services Ltd.) została założona w 2001 roku w Wielkiej Brytanii. Londyńskie biuro jest główną strukturą finansową i zarządczą firmy.

Od 2002 roku firma rozpoczęła działalność w zakresie organizacji przewozów drogowych ładunków na rynku europejskim, a także przewozów importowo-eksportowych pomiędzy Unią Europejską, a krajami Europy Wschodniej. Aby zapewnić klientom możliwość dostaw niedużych partii ładunków, utworzono dział drobnicowy i rozpoczęto organizację sieci magazynów konsolidacyjnych w Europie.

W celu ochrony interesów swoich partnerów od 2003 roku TELS ubezpiecza swoją odpowiedzialność wobec klientów w firmie ubezpieczeniowej TTClub (Wielka Brytania). W 2004 roku firma została pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów FIATA.

W celu zapewnienia wysoce profesjonalnej obsługi klientów z regionu Europy Wschodniej, w 2006 roku zostało utworzone biuro TELS w Warszawie (Polska). Firma dynamicznie rozwija swoją obecność w Europie Wschodniej. W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klientów, którzy muszą dostarczać towary do krajów Europy Wschodniej i Azji, zostały utworzone osoby prawne na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi. Ułatwia to rozwiązywanie spraw organizacyjnych, finansowych, a także zapewnienia kontrolę operacji logistycznych w tych regionach.

W 2007 roku firma zaczyna realizować przewozy multimodalne na całym świecie z udziałem transportu morskiego, kolejowego i lotniczego.

W warunkach początku światowego kryzysu gospodarczego w 2009 roku TELS zwiększa liczbę zleceń transportowych, rozwija usługę dostawy ładunków drobnicowych, oraz sieć magazynów konsolidacyjnych w Europie. Poszerza się geografia i zakres usług dostarczania towarów drogą lotniczą.

W 2011 roku zostaje utworzone biuro firmy w Pradze (Czechy).

Pomimo rosnącego napięcia na świecie w związku z rozwojem światowej recesji gospodarczej, pogorszeniem od 2014 roku stosunków politycznych i handlowych między krajami, TELS kontynuuje swoją strategię rozwoju. Unowocześniana jest struktura operacyjno-informacyjna firmy w celu świadczenia szerokiego zakresu usług, w tym:

  • magazynowanie i znakowanie towarów w procesie transportu do krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;
  • budowa przyspieszonych linii dostaw ładunków drobnicowych;
  • rozwój usługi przewozu ładunków projektowych i ponadgabarytowych;
  • utworzenie działów o specjalizacji branżowej (motoryzacja, napoje, FMSG, elektrotechnika);
  • rozwój usług przewozu kontenerów z Chin wszystkimi rodzajami transportu.

W 2020 roku trendy kryzysowe w światowej gospodarce znacząco się nasiliły na tle pandemii COVID-19, a na rynku usług transportowych i logistycznych powstała sytuacja „burzy doskonałej”. W obliczu spadku wolumenów globalnego rynku przewozów towarowych, firma TELS, dzięki kompetentnej strategii zarządzania, utrzymała pozytywny trend wzrostowy we wszystkich wskaźnikach handlowych.

Biorąc pod uwagę wydarzenia, które miały miejsce w światowej gospodarce i polityce, pojawiające się trendy w logistyce, firma TELS określiła najważniejsze zasady swojego rozwoju na najbliższe lata:

  • stworzenie ekosystemu logistycznego do zarządzania łańcuchem dostaw;
  • synergia z klientami i partnerami;
  • maksymalna automatyzacja wszystkich obszarów działalności;
  • ciągły rozwój nowych kompetencji poprzez realizację projektów, doskonalenie modelu biznesowego;
  • elastyczne reagowanie na wymagania rynku.

 Zaktualizowana strategia rozwoju wymagała rebrandingu: od 2022 roku firma działa pod nową marką TELS GLOBAL, co odzwierciedla jej dążenie do globalnej obecności na rynku światowym.