Odpowiedzialność społeczna z TELS GLOBAL

Dwa wektory polityki społecznej TELS GLOBAL: 

  •  zapewnienie stabilnej i obiecującej przyszłości pracownikom firmy oraz członkom ich rodzin;
  •  odpowiedzialność firmy wobec społeczeństwa za wyniki swojej działalności.
Dążymy do zapewnienia pracownikom firmy takich warunków pracy i wypoczynku, które pozwalają im efektywnie pracować, osiągając dobrobyt i samorealizację.

Zespół TELS GLOBAL — to wysokiej klasy fachowcy, odpowiedzialny i inicjatywny personel stale podnoszący swoje umiejętności zawodowe. Aby pracownicy odpowiadali tym kryteriom, TELS GLOBAL stwarza warunki do rozwoju zawodowego, zwiększenia zapotrzebowania społecznego i zapewnienia swoim pracownikom obiecującej przyszłości: 

  • Wszyscy pracownicy odbywają szkolenia zawodowe we własnym Korporacyjnym Centrum Szkoleniowym według unikalnego programu szkoleniowego.
  • Ciągły rozwój firmy stwarza najlepszym pracownikom warunki do wykazania się zdolnościami przywódczymi, rozwoju zawodowego i kariery.
  • Wysoki stopień profesjonalnego zarządzania jest osiągany poprzez szkolenie kadry kierowniczej TELS GLOBAL według programów wiodących światowych szkół biznesu.

Firma zachęca swoich pracowników do aktywnej rekreacji, ćwiczeń, zapewnia wsparcie organizacyjne podczas imprez kulturalnych i sportowych.

Życie korporacyjne firmy jest nasycone różnego rodzaju wydarzeniami mającymi na celu utrzymanie nieformalnych kontaktów pomiędzy pracownikami, stworzenie przyjaznej atmosfery i wspólnej przestrzeni dla efektywnej pracy i odpoczynku.

Powinniśmy nie tylko zapewnić jakość świadczonych usług, ale również ponosić odpowiedzialność za wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i społeczeństwo.

Rozwój otwartych stosunków bazujących na zasadach wzajemnego zrozumienia i szacunku do wzajemnych interesów to podstawa odpowiedzialności społecznej firmy wobec partnerów, środowiska biznesowego, globalnego społeczeństwa obywatelskiego.

Troska o przyszłość ludzi polega również na ochronie środowiska naturalnego i zachowaniu równowagi ekologicznej planety dla życia przyszłych pokoleń. To: 

  • Stworzenie i utrzymanie systemu zarządzania ekologicznego na zasadach normy ISO140001.
  • Minimalizowanie zużycia zasobów naturalnych, zapewnienie sprawnej i bezpiecznej utylizacji odpadów powstających w trakcie działalności firmy.
  • Dobór partnerów przestrzegających standardów ekologicznych.

Podniesienie poziomu edukacji ekologicznej swoich pracowników, stworzenie systemu oceny ryzyka i zapobiegania potencjalnym sytuacjom awaryjnym, które mogą powstać w trakcie realizacji przewozów towarowych — to niezmienna polityka i codzienna praktyka TELS GLOBAL.Zostań
klientem
Закрыть окно
Aby rozwiązać Twoje problemy logistyczne, wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą
Ujawnij kontakty

Imię / Nazwisko *
Nazwa firmy
Stanowisko
Kraj
Email *
Telefon kontaktowy *
Komentarz
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. *
CAPTCHA
* - Wymagane pola