Praca w TELS GLOBAL

O sukcesach TELS GLOBAL decyduje kompetentny, zaangażowany i usatysfakcjonowany zespół pracowników, który gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym kapitałem naszej firmy są ludzie. 


Kompetencje, które cenimy i rozwijamy wśród naszych pracowników, to przede wszystkim:

  • praca zespołowa;
  • orientacja na rezultat;
  • orientacja na klienta zewnętrznego i wewnętrznego.


Poszukujemy ludzi otwartych i innowacyjnych, cenimy pasję i kreatywność. 


Każda przesłana do nas aplikacja jest uważnie czytana i analizowana pod kątem dopasowania do profilu kompetencyjnego stanowiska.


Wybrane osoby zapraszamy na rozmowę do naszego biura. Na spotkaniu rekrutacyjnym będziemy chcieli lepiej poznać Twoje doświadczenie, predyspozycje, umiejętności i oczekiwania. Spotkanie to również okazja dla Ciebie do lepszego zapoznania się z firmą – profilem pracy, warunkami, itp. Rozumiemy, że decyzja o podjęciu współpracy jest zawsze obustronna, dlatego postaramy się odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. 


Zależy nam, aby kompetencje naszych pracowników były jak najlepiej dopasowane do profilu danego stanowiska, dlatego też w trakcie procesu rekrutacji wykorzystujemy dodatkowe elementy, takie jak: testy psychometryczne, testy wiedzy i umiejętności, sprawdzanie referencji. Część rozmowy może być również przeprowadzona w języku obcym, jeśli jego znajomość jest wymagana na danym stanowisku.


Wszystkim osobom zaproszonym przez nas na rozmowę kwalifikacyjną udzielamy informacji zwrotnej bez względu na wynik procesu rekrutacji.


Szanujemy Kandydatów, ich czas i zaangażowanie, a cały proces rekrutacji prowadzimy profesjonalnie i w przyjaznej atmosferze, co zostało potwierdzone otrzymaniem przez nas godła:

 

logo- Przyjazna Rekrutacja..png

 

Jeśli chcesz do nas dołączyć, sprawdź nasze oferty pracy.


Nawet jeśli aktualnie nie ma oferty na stanowisko, które by Cię interesowało, a chciałbyś pracować w naszej firmie, prześlij swoje cv na adres: box4cv@telsglobal.com

-----------------------------------------------------------------------------------


W cv prosimy o wpisanie następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv przez TELS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-717, ul. Kłopotowskiego 22 na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko ……….. (podaj stanowisko, na którym chciałbyś pracować).


Zgodę wyrażam dobrowolnie i mam prawo wglądu do podanych danych, ich zmiany lub wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres: box4cv@telsglobal.pl.


Chronimy Twoje dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016r. (RODO).

1. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w cv jest TELS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-717, ul. Kłopotowskiego 22. Dane osobowe mogą zostać udostępnione do przetwarzania innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy TELS, w tym do państwa trzeciego (T.E.L.S. Transeuropean Logistic Services Limited Ltd. w Wielkiej Brytanii, Suite 4, 11 Rosemont Road, Hampstead, London NW3 6NG, jeśli będzie to konieczne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

2. Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie osoby do tego upoważnione.

3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4. Po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego (na stanowisko, na które aplikowałeś) Twoje dane osobowe zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich powtórne pozyskanie.

5. Pozostawienie Twoich danych osobowych w elektronicznej bazie kandydatów TELS GLOBAL na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych może się odbyć jedynie po wyrażeniu przez Ciebie osobnej dobrowolnej zgody pisemnej.

6. Przysługuje Ci prawo wglądu do podanych danych, ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy wysłać e-mail z wybranym żądaniem na adres: box4cv@telsglobal.pl

7. Masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016r. (RODO).