1 000 000 ton ładunków przewiezie TELS w 2011 roku

Wyniki ubiegłego 2010 roku oraz ambitne plany na przyszły rok stały się przedmiotem dyskusji na rocznym zebraniu pracowników Mińskiego Oddziału, które odbyło się 26 lutego.


Miniony rok nie był łatwy dla firmy — o tym w swoich wystąpieniach mówili kierownicy wszystkich jednostek. Jednak zjawiska pokryzysowe, niejednokrotny gwałtowny wzrost stawek frachtowych, trudna sytuacja polityczna na międzynarodowym rynku transportowym nie tylko nie przeszkadzały firmie iść do przodu, ale stały się dla zespołu TELS okazją do wykazania się najlepszymi profesjonalnymi oraz ludzkimi cechami.
W rezultacie w 2010 roku firma nawiązała współpracę z 7 398 nowymi zleceniodawcami. Roczny obrót został nie tylko powiększony, ale nawet znacząco przewyższył poziom przedkryzysowego 2008 roku.

Miniony rok zaznaczył się nie tylko wzrostem kluczowych wskaźników, ale również zwiększeniem ilości rodzajów usług, opracowaniem nowych kierunków rozwoju. W 2010 r. w Mińskim Oddziale Grupy Spółek powołano Dział Transportu Lotniczego. Na chwilę obecną TELS jest w stanie zorganizować dostawę ładunków transportem lotniczym „od drzwi do drzwi” na całym świecie. Departament Przewozów Multimodalnych połączył potencjały Działów Przewozów Multimodalnych z oddziałów w Mińsku i Moskwie. W bieżącym roku Departament planuje poszerzyć obecność TELS na rynku transportu morskiego Federacji Rosyjskiej. W grudniu 2010 roku jednostka GS TELS po raz pierwszy zafrachtowała cały statek o ładowności 750 ton.

W 2010 roku GS TELS z powodzeniem zaliczyła audyt na zgodność Systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001-2008 oraz Systemu zarządzania ekologicznego z normą ISO 14001-2004. Ale główne kryterium jakości będące drogowskazem dla TELS — to zadowolenie klientów. Dlatego postanowiono, że motto 2011 roku dla firmy będzie brzmiało: „Szersze grono zadowolonych klientów!”

Na zebraniu wygłoszono nie tylko liczby, ale również słowa wdzięczności dla pracowników, których profesjonalizm oraz wierność wartościom korporacyjnym są gwarancją sukcesu firmy.