13 organizacji transportu drogowego przeciwko Austrii

Trzynaście europejskich stowarzyszeń transportu drogowego wezwało Komisję Europejską do podjęcia działań przeciwko nowym zakazom tranzytu na austriackiej autostradzie Tauern, które weszły w życie pod koniec stycznia.

Organizacje z całej Europy, w tym z Austrii, podkreślają, że liczba jednostronnych ograniczeń tranzytowych nałożonych przez rząd austriacki stale rośnie na przestrzeni lat. Na początku roku pojawił się nowy zakaz na innej ważnej trasie transeuropejskiej – tym razem na A10 (autostrada Tauern): we wszystkie piątki obowiązuje zakaz ruchu ciężarówek w kierunku Niemiec lub Słowenii/Włoch.

Ponieważ pojazdy używane w transporcie krajowym w Austrii są wyłączone z zakazu, stowarzyszenia twierdzą, że pośrednio prowadzi to do preferowania pojazdów austriackich. „Zakazy prowadzenia pojazdów, które umożliwiają jedynie transport do i z Austrii, naruszają zasadę swobodnego przepływu towarów w UE i dyskryminują w szczególności przewoźników spoza Austrii” – powiedział prof. dr hab. Dirk Engelhardt, rzecznik zarządu niemieckiego stowarzyszenia BGL.

Źródło: trans.info