Azja zostanie czynnikiem wzrostu światowego rynku logistyki kontraktowej

Analitycy Transport Intelligence spodziewają się, że światowy rynek logistyki kontraktowej będzie rósł w 2023 roku znacznie wolniej niż w roku poprzednim, co oznacza najniższy roczny wzrost od 2016 roku. Wartość rynkowa na koniec 2023 roku osiągnie 280,5 mld euro. Największy udział ma region Azji i Pacyfiku, którego oczekiwana wartość wynosi 111,7 mld euro, przewyższając rynek europejski (80,7 mld euro) i rynek Ameryki Północnej (70,9 mld euro).

Ożywienie w roku bieżącym będzie napędzane głównie przez rynki azjatyckie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost światowego PKB na poziomie 3%, podczas gdy gospodarki rozwinięte odnotowują wzrost jedynie na poziomie 1,5%. Oczekuje się, że gospodarki rozwijające się, głównie azjatyckie, odnotują solidny wzrost na poziomie 6,9%.

Oczekuje się, że do końca 2024 roku rynek logistyki kontraktowej w regionie Azji i Pacyfiku osiągnie 118,9 mld euro, rynek północnoamerykański — 72,2 mld euro, a rynek europejski — 81,8 mld euro.

W perspektywie średnioterminowej rynek logistyki kontraktowej w latach 2022-2027 będzie wykazywał średnioroczną dynamikę wzrostu na poziomie 3,8%, osiągając na koniec tego okresu łączną wartość 329,5 mld euro. Logistyka kontraktowa na kontynencie europejskim będzie w tym okresie rozwijać się wolniej, ze średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 1,4%.

Źródło: trans.info