Bezpieczeństwo biznesowe klientów TELS GLOBAL jest pod należytą ochroną

W grudniu 2022 roku TELS GLOBAL otrzymała certyfikat ISO 28000, potwierdzając wysoki poziom bezpieczeństwa w organizacji łańcucha dostaw.

System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw jest częścią ogólnego systemu zarządzania, który opiera się na radzeniu sobie z ryzykiem biznesowym przy tworzeniu, wdrażaniu, analizowaniu i optymalizacji bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

TELS GLOBAL przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa zarówno swojej działalności jak i swoich Klientów. Wcześniej firma pomyślnie przeszła audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakresie zgodności z wymaganiami normy ISO 27001.

Norma ta jest jednym z kluczowych i najskuteczniejszych narzędzi zarządzania i ochrony informacji. Norma ustanawia wymagania dotyczące projektowania, wdrażania, funkcjonowania, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Certyfikacja kierownictwa firmy w zakresie zgodności z dwoma takimi normami - ISO 27001 i ISO 28000 - pokazuje naszym partnerom biznesowym i klientom, że w TELS GLOBAL wdrożono skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem biznesu na wszystkich etapach pracy. Informacje handlowe naszych klientów i bezpieczeństwo łańcucha dostaw są pod właściwym nadzorem.

ISOs.jpg