Białoruś zwiększyła import mleka i śmietanki w 7,6 razy

W 1. półroczu 2016 roku do Republiki Białoruś z krajów Unii Europejskiej komunikacją samochodową przewieziono 1430 tys. ładunków – na 15,3% mniej, niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

Najsilniejszym czynnikiem zmniejszenia rynku przewozów samochodowych w tym kierunku jest znaczne obniżenie importu warzyw i owoców. Wielkość importu owoców w styczniu – czerwcu 2016 roku w porównywaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku obniżyła się na 23,2% (do 626 tys. t), warzyw i roślin okopowych – na 35,1% (do 178 tys. t).

Jednocześnie z tym, więcej niż w 7,6 razy wzrósł transport na Białoruś z UE świeżego mleka i śmietanki. W pierwszym półroczu 2016 roku tych produkrów na terytorium RB wwieziono 58,5 tys. t, tym czasem jak w analogicznym okresie w ubiegłym roku ta liczba wynosiła 7,6 tys. ton.

pl.PNG

Wśród artykułów niespożywczych zwiększył się import na Białoruś materiałów budowlanych z grupy „beton, cement i artykuły analogiczne”.

Dział marketingu Grupy Spółek TELS na podstawie danych Eurostat