Branża transportowa Unii Europejskiej zmniejszyła się, ale istnieją zachęcające prognozy

W 2023 roku wartość europejskiego drogowego transportu towarowego spadła o 0,4% w cenach stałych (i o 4,1% w cenach nominalnych) do 448,65 miliardów euro w porównaniu z rokiem poprzednim.

W transporcie europejskim największy udział w rynku stanowią przewozy krajowe. Jego wartość sięgnęła 310,1 miliardów euro – co oznacza spadek o 0,3% w ujęciu realnym i o 4% w ujęciu nominalnym.

Ruch transgraniczny spadł jeszcze bardziej, o 0,6% w ujęciu realnym i o 4,4% w ujęciu nominalnym, do 138,5 miliardów euro.

Transport Intelligence prognozuje, że w 2024 roku europejski rynek transportu drogowego wzrośnie o 1,7% w ujęciu realnym do 456,1 miliardów euro. Oczekuje się, że ruch krajowy w krajach europejskich nieznacznie wzrośnie o 1,1% do 313,5 miliardów euro. Transport międzynarodowy powinien rozwijać się bardziej dynamicznie. Tutaj spodziewany jest wzrost o 2,9% do 142,6 miliardów euro.

W kolejnych latach, aż do 2027 roku, rozwój rynku transportu towarowego będzie zapewne bardziej dynamiczny, choć o boomie raczej nie ma mowy. Analitycy Transport Intelligence spodziewają się średniej rocznej stopy wzrostu w latach 2023–2027 na poziomie 1,7%. Oczekuje się, że do końca pięcioletniego okresu wartość europejskiego rynku transportu osiągnie 490,85 miliardów euro.

Źródło: trans.info