Brexit – konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z UE dla branży TSL w Polsce

TELS_Volik_mini.jpgGrzegorz Volik, Prezes Zarządu TELS Polska, udzielił komentarza dla czasopisma Top Logistyk na temat:

Brexit – konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z UE dla branży TSL w Polsce

Do najważniejszych czynników wpływających na rynek usług logistycznych od zawsze zaliczano wskaźniki ekonomiczne – klimat inwestycyjny oraz siłę nabywczą ludności. Brexit te wskaźniki istotnie pogorszył. ВВС, powołując się na urząd statystyczny Wielkiej Brytanii, poinformowało o istotnym spadku wolumenu sprzedaży krajowej w ciągu dwóch lat po referendum – z 5-6% w 2016 r. do około 2%. Dynamika sprzedaży w sklepach spożywczych pod koniec 2017 roku była nawet na minusie (a przecież Wielka Brytania importuje połowę całej żywności, z czego 60% jest importowane z UE). Wzrost realnych wynagrodzeń spowolnił, i w celu utrzymania dotychczasowego poziomu życia Brytyjczycy zaciągali kredyty – tylko w 2017 r. zaciągnięto ich na kwotę 80 mld funtów, wtedy jak wolumen depozytów bankowych wyniósł o połowę mniej. Ponieważ nic nie wskazuje na poprawę kondycji finansowej w najbliższych latach, najprawdopodobniej Brytyjczycy będą musieli żyć oszczędniej.

Dane statystyczne z rynku przewozów drogowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią również świadczą o istotnym spadku tempa wzrostu: jeśli według Eurostat w 2017 r. z Polski do Wielkiej Brytanii (licząc w tonach) wyeksportowano o 18,8% więcej ładunków, niż w 2016 r., to dynamika 2018 r. wobec 2017 r. wyniosła mniej niż +5%. Podobną dynamiką cechuje się również kierunek importowy.

Na podstawie powyższych danych można przypuszczać, że popyt na usługi przewoźników i spedytorów na tym kierunku będzie spadał. Na tym tle pozostałe kwestie organizacyjne i prawne, związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z obszaru celnego UE nawet zgodnie z „ostrym scenariuszem”, nie wydają się już na tyle istotne. Na razie jest bardzo ciężko robić jakiekolwiek bardziej precyzyjne prognozy na temat zmian w procedurach celnych oraz ustawodawstwie transportowym Wielkiej Brytanii po 29 marca. Najprawdopodobniej należy spodziewać się wydłużenia czasu tranzytu oraz kosztów transportu.