Case-study: schemat nieprzerwanych dostaw tłuszczy spożywczych w warunkach krótkoterminowego planowania potrzeb produkcyjnych.

IMG_09840.jpg

Zakład produkcji karmy dla zwierząt pracuje 24 godziny na dobę w trybie planowania krótkoterminowego. Linia umożliwia produkowanie karmy o różnej zawartości tłuszczu dla kotów i psów. W zależności od zlecenia, które wpłynie do producenta, potrzebna jest różna ilość surowca. W takich warunkach wstępne określenie wymaganej ilości surowca nie jest możliwe, i zakład potrzebuje dostaw dodatkowych ilości tłuszczu.

Co więcej, zbiornik na tłuszcz jest stosunkowo niewielki, i z uwzględnieniem niepełnego wykorzystania poprzedniej dostawy, nowa dostawa tłuszczu może nie zmieścić się do zbiornika.

Zadanie

Specjaliści Grupy TELS otrzymali zadanie opracowania schematu logistycznego i organizacji nieprzerwanej dostawy surowca z Francji do Rosji.

Warunki

  • Cysterna powinna pasować do przewozu i przechowania tłuszczu.
  • Planowanie i realizacja transportu odbywa się z wyprzedzeniem 5-7 dni w trybie krótkoterminowym.
  • Dostawa powinna zostać zrealizowana zgodnie z zapotrzebowaniem produkcyjnym oraz może być pilna.
  • Pojemność zbiornika na tłuszcz w zakładzie produkcyjnym jest ograniczona.

W celu organizacji niezawodnej i nieprzerwanej dostawy tłuszczu na produkcję, specjaliści Grupy TELS wykonali następujące zadania:

Zadanie 1. Zapewnienie możliwości przewozowych za pomocą cystern spełniających określone  wymagania

Podstawowy problem polegał na tym, że cysterny powinny wykonywać przewozy tylko i wyłącznie tłuszczy spożywczych kategorii III. Okazało się, że znalezienie wolnych cystern spełniających powyższe wymagania jest niezwykle trudne. Na podstawie umowy z jednym z partnerów-przewoźników, specjalnie pod potrzeby Klienta kupiliśmy cysternę, która zaczęła wykonywać transporty od dostawców z Francji do zakładu produkcyjnego pod Moskwą. Mniej-więcej raz na dwa tygodnie dostarczała ona do zakładu kolejny ładunek tłuszczu. W razie konieczności dostawa była przyśpieszana.  

Zadanie 2. Przyśpieszenie procesu dostawy

Po wpłynięciu zamówienia na wyprodukowanie określonego rodzaju karmy, zużycie tłuszczu często wzrasta kilkakrotnie. Bez terminowego uzupełnienia zapasów istnieje ryzyko wstrzymania produkcji.

W takim przypadku uruchamiany jest schemat „Przyśpieszony samochód ciężarowy”. Pomysł polega na tym, że dostawę realizuje dwóch kierowców: pierwszy pokonuje odcinek z Francji do Niemiec, gdzie zastępuje go inny kierowca. Pierwszy kierowca samochodem osobowym jedzie do Polski, odpoczywa, a  następnie znów wsiada za kółko ciężarówki, która właśnie dojechała z Niemiec, i następnie dostarcza ładunek do Rosji. 

W ramach tego schematu unika się dłuższych postojów pojazdu, a dostawa z Francji do UC na Rosji zajmuje 4 dni.

Zadanie 3. Przechowanie dostarczonego tłuszczu w przypadku braku wolnej pojemności zbiornika na tłuszcz 

Zbiornik na tłuszcz mieści 20 ton surowca. Pojemność cysterny samochodowej – 16 ton. Czas od czasu powstaje sytuacja, kiedy pozostająca w zbiorniku ilość tłuszczu nie pozwala zmieścić dostarczony tłuszcz. Ponadto ładunek powinien być przechowywany w określonej temperaturze, po to by nie uległ zagęszczeniu.

Znaleziono następujące rozwiązanie: w porozumieniu z przewoźnikiem tłuszcz przez krótki czas przechowywano w cysternie samochodowej, a jednocześnie koszty były naliczane tylko z tytułu wykorzystania pojazdu bez kierowcy. Takie rozwiązanie w całości zadowoliło Klienta.

W procesie opracowania schematu wykonano poniższe działania:

  • dla procesu logistycznego został zapewniony transport spełniający określone wymagania;
  • znaleźliśmy rozwiązanie polegające na przyśpieszonej dostawie ładunku – 4 dni z Francji do Rosji;
  • zorganizowane zostało tymczasowe przechowywanie tłuszczu poza bazą produkcyjną.

Realizacja schematu logistycznego w istotny sposób obniżyła dla Klienta ryzyko niezaplanowanych przestojów linii produkcyjnych w Rosji, zoptamalizowała procesy logistyczne pod względem dostaw i przechowywania surowca.

Wynik

Wdrożenie schematu logistycznego w istotny sposób obniżyła dla Klienta ryzyko przestoju linii produkcyjnych, jak również zostały zoptymalizowane schematy dostaw i przechowywania tłuszczu.