Cofnięcie dotacji nie wpłynie na transport kolejowy kontenerów z Chin

Dotacje zostaną zredukowane do zera

Chińska gazeta Global Times (Huanqiu shibao) opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników rynku kolejowych przewozów kontenerowych na temat możliwego zniesienia rządowych dotacji na przewozy eksportowe.

Przypomnijmy, że od 2012 roku rząd chiński dotuje transport kolejowy, aby pobudzić eksport chińskich produktów. Środek ten miał szczególne znaczenie dla odległych prowincji Chin. Dotacje umożliwiły zdecydowane obniżenie stawek transportu kolejowego ze średnio 9 000 do 5 000 USD/FEU, przy dalszej stabilizacji na poziomie 5 500 USD/FEU. Oznacza to, że wielkość dotacji przez długi czas w różnych kierunkach wynosiła od 3 do 5 tysięcy dolarów za kontener.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat rząd chiński celowo obniżał dotacje w miarę wzrostu popytu. Obecnie dotacje rekompensują chińskiej kolei około tysiąca dolarów za kontener.

Ceny wzrosną, popyt nie spadnie

Według danych dziennika, prawdopodobieństwo całkowitego zniesienia dotacji w 2022 r. jest dość duże, jednak nie wpłynie to znacząco na popyt w segmencie przewozów kontenerowych.

Jak skomentowali sytuację eksperci TELS, problemy na rynku przewozów morskich, które powstały w wyniku pandemii, doprowadziły do ​​wielokrotnego wzrostu stawek za dostawę towarów drogą morską i znacznego spadku niezawodności tego rodzaju przewozów. W efekcie wzrosło zapotrzebowanie na przewozy kolejowe z Chin. Ponieważ zaś: a) stawki za przewóz kontenerów koleją stały się porównywalne do stawek morskich; b) nie przewiduje się pełnej normalizacji sytuacji w branży żeglugowej w nadchodzącym roku; c) światowa gospodarka i handel ożywają – to popyt na przewozy towarów koleją będzie tylko rósł, wraz ze wzrostem stawek.

Zdecydowanie wzrosną stawki za przewóz kontenerów z Chin do Rosji i Europy koleją. Stanie się tak nie tylko ze względu na spodziewane wycofanie chińskich dotacji, ale także z powodu indeksacji przez Koleje Rosyjskie taryf na przewóz kontenerów o prawie 12%, zgodnie z nową strategią transportową przyjętą w Federacji Rosyjskiej.

***

Według danych agencji informacyjnej Xinhua pod koniec 2021 r. liczba pociągów kontenerowych w relacji Chiny-Europa wzrosła o 22% w porównaniu z tym samym wskaźnikiem w 2020 r. i wyniosła 15 000. W tym samym czasie liczba przewiezionych kontenerów wzrosła o 29% do 1,46 mln TEU.