CTS zwraca uwagę na odwrócenie dynamiki globalnego rynku kontenerowego

Dane serwisu statystycznego Container Trade Statistics (CTS) wskazują, że światowy rynek kontenerowy zwrócił się w kierunku pozytywnej dynamiki popytu - głównie dzięki wzrostowi ruchu kontenerowego w Azji. Według zaktualizowanych danych, w czerwcu 2022 r. globalny rynek kontenerowy wynosił 15,5 mln TEU, co oznacza wzrost o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego i 9,1% powyżej poziomu z czerwca 2019 r.

Dla przypomnienia, według danych Maersk w drugim kwartale 2022 roku ogólny spadek popytu na przewozy kontenerowe wyniósł 2,3% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. CTS odnotowuje spadek wolumenu rynkowego o 1,4% w pierwszym półroczu, w porównaniu do roku ubiegłego.

Azjatycki rynek kontenerowy wznowił wzrost w czerwcu w odpowiedzi na złagodzenie restrykcji kwarantannowych - ruch kontenerowy w imporcie w tym miesiącu przekroczył poziom z czerwca 2021 r. o 2,6%, a ruch w eksporcie wzrósł o 5%.

Eksperci CTS spodziewają się, że w najbliższych miesiącach wzrost ten znajdzie odzwierciedlenie także na innych rynkach. Jednak na chwilę obecną import kontenerów do Ameryki Północnej pozostaje o ułamek procenta powyżej poziomu z ubiegłego roku, podczas gdy eksport nadal spada.

W Europie od marca maleje import kontenerów, a od lutego spada eksport. W czerwcu spadek importu i eksportu przyspieszył do odpowiednio 9% i 11% w stosunku do czerwca 2021 r.