Dla klientów TELS obniżono stawki ubezpieczenia ładunków

Największy na świecie gracz na rynku ubezpieczeń – europejski syndykat Lloyd’s (Wielka Brytania) – obniżył dla klientów firmy transportowo-spedycyjnej TELS stawki ubezpieczenia ładunków. Od marca 2013 roku stawki te wynoszą 0,12-0,14% wartości ładunku (poprzedni przedział stawek wynosił 0,12-0,25).

Ulepszenie warunków ubezpieczenia ładunków umożliwiło pozytywne doświadczenie współpracy GS TELS z syndykatem ubezpieczeniowym Lloyd’s. Organizacja procesu dostaw ładunków przez firmę TELS obejmuje cały szereg działań w zakresie zapewnienia udziału w transportach wiarygodnych podwykonawców dysponujących odpowiednim taborem oraz wykwalifikowaną kadrą kierowców. Optymalizacja łańcucha dostaw wraz z systemem pozycjonowania ładunku również minimalizuje ryzyko jego uszkodzenia lub utraty.

Usługa ubezpieczenia ładunków (od wszystkich ryzyk) jest świadczona przez agenta ubezpieczeniowego, który jednocześnie jest pracownikiem Departamentu Prawnego GS TELS, co w maksymalnym stopniu ogranicza udział klienta w procesie ubezpieczenia ładunku i ubiegania się o wypłatę odszkodowania. Ponadto interesy materialne klienta są skutecznie chronione, ponieważ odszkodowanie ubezpieczeniowe wypłacane jest w wielkości wartości fakturowej ładunku niezależnie od przyczyn jego uszkodzenia.