Dostawa towarów z Chin do Europy koleją stała się tańsza od transportu morskiego

Koszt dostawy towarów koleją w kontenerach pomiędzy Azją, a Europą spadł poniżej kosztów transportu drogą morską.

Prognoza kosztów transportu jest tradycyjnie oparta na dwóch wskaźnikach: ERAI (Eurasian Rail Alliance Index) i WCI Drewry (World Container Index). Indeks ERAI przedstawia średni koszt transportu 1 FEU na wszystkich trasach korytarza „granica ChRL - granica UE”.

Międzynarodowa agencja analityczna Drewry (twórca WCI - światowego indeksu kontenerowego) oblicza swój indeks na podstawie stawek 7-9 linii żeglugowych, wylicza średnią arytmetyczną dla tej puli danych.

Po raz pierwszy ERAI spadł poniżej WCI Drewry w listopadzie 2020 r. Od tego czasu luka pomiędzy indeksami stała się stabilnym trendem, który utrzymuje się od czterech miesięcy. Maksymalna cena transportu morskiego w styczniu br. wyniosła 5,26 tys. USD przy indeksie ERAI 2,67 tys. USD.

Tradycyjna rola kolei jako dopełnienia do transportu morskiego w globalnych łańcuchach dostaw zmieniła się w obliczu rosnących stawek morskich i stałych taryf kolejowych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za tranzytem kolejowym była blokada Kanału Sueskiego pod koniec marca.

W I kwartale 2021 roku ruch kontenerowy na trasie Chiny - Europa - Chiny przez infrastrukturę Kolei Rosyjskich wzrósł 2,2-krotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, do 162,6 tys. TEU. W tym przewóz ładowanych kontenerów wzrósł 2,1-krotnie, do 151,5 tys. TEU (przetransportowano ok. 1,2 mln ton, wzrost 2,7-krotny). Jednocześnie tranzyt z Chin do Europy wzrósł 2,1-krotnie od początku roku do 105,8 tys. TEU, z Europy do Chin - 2,3-krotnie, do 56,8 tys. TEU.

Źródło: gudok.ru, tks.ru