Dostawy projektowe w TELS – na nowym poziomie rozwoju

W celu zwiększenia zdolności produkcyjnych i poprawy jakości usługi dla Klientów, mających zapotrzebowanie na dostawy projektowe, w Grupie TELS na bazie Działu ds. Dostaw Projektowych i Przewozów Ponadgabarytowych została powołana nowa specjalna jednostka strukturalna – Sekcja Dostaw Projektowych.

Usługi w zakresie przewozów ładunków ponadgabarytowych i ciężkich TELS świadczy już od wielu lat. Często na potrzeby Zleceniodawców już organizowaliśmy dostawy projektowe. Dziś zapotrzebowanie na tę usługę sięgnęło takiego poziomu, że uwidoczniła się potrzeba utworzenia własnej profesjonalnej jednostki w zakresie organizacji dostaw projektowych.

***Dostawy projektowe – są to dostawy szczególnie trudnych ładunków: linii produkcyjnych, dużych ilości sprzętu, zakładów, ładunków wielkogabarytowych, które wymagają wnikliwego zbadania trasy i przewidują ewentualną ingerencję inżynieryjną w infrastrukturę drogową na trasie: podniesienie linii energetycznych, demontaż mostów, budowę dróg dla realizacji konkretnego transportu itp.

Na dzień dzisiejszy Grupa TELS już zgromadziła doświadczenie w zakresie organizacji dostaw ładunków projektowych, wielkogabarytowych i ciężkich w kierunku import/eksport z krajów Europy do Rosji (w tym dalsze rejony), jak również na relacjach wewnątrz Rosji i wewnątrz Unii.

Nowa Sekcja Dostaw Projektowych zapewni poprawienie jakości tej usługi, wzmocni niezawodność i stabilność wyników dostaw tego rodzaju trudnych ładunków.