Dynamika monetarnego wzrostu handlu światowego jest 4 razy większa niż fizycznego

Globalny handel towarami wzrósł w ubiegłym roku o 11% do 24,9 bln USD, znacznie więcej niż przed pandemią (18,5 bln USD w 2019 r.), wynika z danych WTO. Jednak pod względem wolumenu fizycznego przewozy wzrosły zaledwie o 2,7% w porównaniu ze wzrostem o 9,4% w 2021 roku. W pierwszym kwartale 2023 r. fizyczny wolumen handlu spadł o 0,3%. Tak zróżnicowaną dynamikę można wytłumaczyć gwałtownym wzrostem cen energii, zbóż, nawozów i innych towarów.

Główną zmianą w strukturze światowego handlu jest spadek udziału towarów przemysłowych oraz wzrost podaży surowców i paliw.

Udział towarów przemysłowych w całkowitych obrotach spadł do 63% wobec 69% w 2021 r., podczas gdy udział paliw i produktów przemysłu wydobywczego wzrósł do 21%, czyli 5,16 bln USD (17% w 2019 r.). Udział żywności w handlu pozostał na poziomie 10%.

Gwałtowny wzrost cen towarów w ubiegłym roku wpłynął również na dynamikę handlu regionalnego. Na przykład w krajach WNP obroty w ujęciu fizycznym spadły o 9,2%, podczas gdy w ujęciu monetarnym wzrosły o 1,2%. W innych regionach wzrost wartości obrotów również przewyższył wzrost fizycznych wolumenów dostaw. Największa różnica wystąpiła na Bliskim Wschodzie, gdzie wzrost wyniósł 31% w ujęciu monetarnym i 9,6% w ujęciu fizycznym; w Ameryce Północnej wolumen handlu wzrósł o 5,1%, podczas gdy w ujęciu monetarnym wzrósł o 16,6%; w Europie odpowiednio o 11,8% i 3,8%.