Działalność gospodarcza w UE wskazuje na wejście w recesję

Strefa euro jest pesymistyczna

Aktywność biznesowa w strefie euro nadal spada - wskaźnik composite PMI według S&P Global wyniósł we wrześniu 48,2 pkt. wobec 48,9 pkt. miesiąc wcześniej (najniższy od 20 miesięcy).

Przypomnijmy, że wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza wzrost aktywności, poniżej 50 punktów - spowolnienie.

Najbardziej wyraźny spadek nastąpił w Niemczech, gdzie wskaźnik PMI spadł z 46,9 do 45,9 pkt.

Z kolei we Francji wskaźnik PMI wzrósł z 50,2 do 51,2 pkt - sektor usług zrekompensował skurczenie się przemysłu - ale tempo wzrostu w trzecim kwartale będzie niższe, niż w drugim kwartale, podali twórcy wskaźnika.

Inflacja tłumi popyt, rosnące rachunki za energię podnoszą też koszty firm - nowe zamówienia na towary i usługi spadają trzeci miesiąc z rzędu, podała S&P.

Obecny spadek PMI odpowiada skurczeniu się PKB w trzecim kwartale o około 0,1%, natomiast pogorszenie oczekiwań sugeruje większy spadek w czwartym kwartale, co oznaczałoby wejście strefy euro w recesję - podała S&P.

Handel światowy ulegnie zmniejszeniu

Wzrost handlu światowego wyniesie 3,5% w 2022 r. i spowolni do 1% w 2023 r. Tak stwierdzono w opublikowanym raporcie WTO. W poprzedniej prognozie eksperci przewidywali, że w 2023 roku tempo wzrostu wyniesie 3,4%.

Wśród "wstrząsów", z którymi boryka się światowa gospodarka, WTO wymienia wydarzenia na Ukrainie, wysokie ceny energii, inflację i zaostrzenie polityki monetarnej.