Eksport do UE transportem samochodowym spadł kosztem przewozów do Niderlandów

Po znacznym wzroście ekspotrowych przewozów samochodowych ładunku z Federacji Rosyjskiej do krajów Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2016 roku w porównywaniu z odpowiednim okresem w ubiegłym roku (+20%), w 3. Kwartale bieżącego roku odnotowano istnotny spadek. A zatem dodatnia dynamika eksportu z Rosji do UE za trzy kwartale 2016 roku w porównywaniu z odpowiednim okresem w ubiegłym roku zmniejszyła się do +7% (do 7,5 mln. t).

Zmniejszenie w wyrażeniu materialnym odbyło się głównie kosztem eksportu do Niderlandów: - 447 tys. t (-39%). Nieznaczny spadek ekspotrowych przewozów samochodowych ładunku odnotowano także w kierunku Danii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Luksemburgu, Chorwacji.

Potok ładunków przewożonych transportem samochodowym do wszystkich pozostałych krajów Unii Europejskiej zwiększył się: najbardziej do Finlandii (+315 tys. t; +16%), na Litwę (+117 tys. t; +40%), do Szwecji (+114 tys. t; +34%), do Francji (+93 tys. t; +91%).

Dział marketingu Grupy Spółek TELS, na podstawie danych Eurostat.