Eksport towarów do EAWG: obligatoryjne oznakowanie symbolem EAC

EAC.jpg

Oznakowanie 30 tysięcy importowanych towarów w procesie transportu (case)

Oznakowania EAC (Eurasian Conformity) obowiązują „przed wjazdem”.

Zgodnie z regulaminem technicznym Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, pewna kategoria towarów musi być́ certyfikowana i zadeklarowana w celu zapewnienia zgodności z wymogami bezpieczeństwa na terenie EUG (Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej). Ta kategoria towarów może być́ dopuszczona do rynku wszystkich Państw-uczestników EAEU tylko pod warunkiem, że każdy towar będzie oznakowany. W momencie złożenia deklaracji w Urzędzie cywilnym, brak oznakowania na produkcie będzie traktowane jako odpowiedzialność́ administracyjna i pociągnie za sobą̨ nałożenie kary z możliwością̨ konfiskaty towarów.

W praktyce zazwyczaj nie dochodzi do przypadków konfiskaty, natomiast wpłata mandatu nie zwalnia importera od obowiązku nanoszenia znaku EAC (z wyjątkiem sytuacji, gdy importer planuje zwrócić towar zleceniodawcy). Importer musi organizować oznakowanie produktów na terenie magazynu celnego, co powoduje dodatkowe straty, obejmujące koszty na magazynowanie, lądowanie i rozładowanie towaru. Należy pamiętać o terminach. Ze względu na ustalone terminy rozwiązania procedury wykroczenia administracyjnego, towar uda się zwrócić najwcześniej za dwa miesiące.

Należy wziąć pod uwagę, że wiele uczestników działalności ekonomicznej oraz przedstawicieli spółek prawnych nie bierze pod uwagę interpretacji Federalnej Służby Cywilnej Federacji Rosyjskiej przyjętych przepisów regulaminu Technicznego EUG jako prawidłowe i kwestionują ważność ustalonych przeszkód na wwóz nieoznakowanego towaru. Ale  sąd wyższy  podtrzymał pozycje kontroli celnej i odmowę w imporcie towarów bez zatwierdzonego przez Techniczny regulamin oznakowania.

Nadawca nie może zorganizować oznakowania.

Nie wszyscy zagraniczni producenci wyrażają zgodę na samodzielne dostarczenie kupującemu niezbędnych oznaczeń towarów z krajów EAC. Jakie działania w takim wypadku musi podejmować importer?

Istnieją dwa sposoby:

  1. Zorganizować oznakowanie towarów na terenie Krajów EAC do momentu deklarowania. Urząd celny pozwala zrealizować oznakowanie towaru wyłącznie na terenie składu celnego, dlatego jest konieczne przemieszczanie towaru od terminalu celnego do magazynu cywilnego. Po oznakowaniu towaru można podać deklarowanie celne i wypuścić towar. Taki przypadek nie będzie traktowany jako wykroczenie administracyjne, ale niesie ze sobą duże straty; w przypadku dużej partii towaru straty będą wyższe.

  2. Zorganizować oznakowanie towarów podczas transportu do momentu dotarcia towaru do terminalu celnego.

Drugi wypadek może zastosować nadawca usługi logistycznej, który dysponuje odpowiednimi możliwościami technicznymi oraz organizacyjnymi.

Vitaliy Polik, zastępca kierownika Departamentu ładunków zbiorowych GS TELS:

Полик.jpg«Usługa oznakowania towaru jest już „standardowa” dla naszych specjalistów i wykonuje się w ramach kompleksowej obsługi Klienta. Czasami przedsiębiorstwa zajmujące się importem z własnej inicjatywy decydują o zmianie początkowego wyglądu produktu i przekazują nadawcy usługi logistycznej pracy z ładunkami: przepakować, zmienić asortyment w opakowaniu, dołączyć dodatkowy wyrób i itd. Zazwyczaj to powoduje oznakowanie kilkudziesięciu jednostek towaru”.

Niżej jest przedstawiony jeden z takich kejsów po organizacji i opracowaniu dużego ładunku podczas procesu jego dostarczania z doświadczenia TELS.

TELS prowadzi kompleksową obsługę międzynarodowych przewozów.

TELS - to międzynarodowa grupa spółek z europejskimi standardami jakości usług potwierdzonymi certyfikatami ISO 9001:2015, 14001:2015, SQAS. Elastyczność i umiejętność w rozwiązywaniu trudnych zadań Klientów - wyróżniająca cecha naszej firmy. Na dzień dzisiejszy TELS to 17 lat doświadczenia na rynku międzynarodowym usług logistycznych; 11 biur w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, Białorusi, Rosji i Ukrainie; więcej niż 800 zatrudnionych specjalistów; wspólna flota pojazdów spółek partnerskich TELS liczy 120 000 jednostek; bezpośrednie umowy z największymi przewoźnikami morskimi, kolejowymi oraz lotniczymi; własne centrum szkolenia korporacyjnego; 240 ciągników i własne firmy transportowe; ubezpieczenie odpowiedzialności przed Klientem wynosi ponad 2 500 000 euro.

Dostawa towaru z opracowaniem go podczas ruchu

Zadaniem jednego zleceniodawcy było zorganizowanie dostawy z Europy Zachodniej do Federacji Rosyjskiej dużego ładunku ze sprzętem oświetleniowym i wyrobów gospodarczych.

Ustalone wymagania w celu realizacji zadania:

  • do momentu wwozu na teren Rosji, na wszystkie towary musi zostać naniesiony znak EAC. Dodatkowo do opakowania należy umieścić ulotki dotyczące obsługi w języku rosyjskim;

  • liczba wyrobów dla opracowania nalicza 29600 jednostek (!);

  • termin dostawy nie może zostać opóźniony.

Działające w tej chwili w firmie schematy i doświadczenie w prace z ładunkami nie były w stanie zapewniać szybkiego oznakowania - potrzebne było wdrożenie nowego schematu dostawy. Specjaliści Grupy Spółek TELS podjęli szereg decyzji, które miały odpowiadać wszystkim wymaganiom. Następnie było zaplanowane wdrażanie schematu w praktykę.

Etap 1. Przygotowanie etykiet do druku

W momencie otrzymania zlecenia na przewóz, klient nie posiadał wymaganej liczby etykietek (naklejek) i instrukcji. Aby usprawnić proces drukowania i jej właściwego dostarczania do magazynu konsolidacyjnego, pracownicy GS TELS poprosili zleceniodawcę o modele i samodzielnie zorganizowali wydruk etykietek i ulotek w drukarni. 

Do momentu dotarcia towaru do magazynu konsolidacyjnego (2 dni od momentu otrzymania zlecenia), wymagana drukowana produkcja była już gotowa.

Etap 2. Dopracowanie i dostarczenie towaru

Należało dopracować 29600 wyrobów w indywidualnym opakowaniu. Dlatego trzeba było dokładnie i ostrożnie przy zachowaniu wyglądu towaru:

1. Zdjąć folie stretch z palet.

2. Rozpakować pudełka z wyrobami.

3. Rozpakować indywidualne opakowanie z wyrobem.

4. Nanieść oznakowanie ЕАС.

5.Włożyć wyrób w opakowanie razem z instrukcją w języku rosyjskim.

6. Spakować wszystkie pudełka na paletach, żeby wyglądały tak jak przed rozpakowaniem.

W celu realizacji tego zadania został utworzony zespół roboczy, który w ciągu 48 godzin na terenie magazynu konsolidacyjnego GS TELS zdążył przygotować towar do wysyłki na Rosję. Ładunek został dostarczony terminowo do kontroli celnej.

Wynik 

Ładunek został dostarczony w zaplanowanym terminie i spełnił wszystkie wymogi kontrahentów.

Aby rozwiązać zadanie pracownicy GS TELS opracowali i zrealizowali praktycznie nowy proces opracowania dużego ładunku w krótszym czasie, który w dniu dzisiejszym jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych dodatkowych serwisów (prawdopodobnie jako ekspertyza logistyczna i odprawa celna).

Według własnych danych statystycznych GS TELS podstawowymi towarami 

 podlegającymi oznakowaniu są:

• produkty spożywcze;

• urządzenia AGD;

• kable, druty, linki, przedłużacze;

• produkcja przemysłu lekkiego (tkaniny, odzież, obuwie, tekstylia domowa, wyroby skórzane i futra);

• perfumy i kosmetyki;

• zabawki.

Wymagania do oznakowania towarów w krajach EUG

Zgodnie z technicznym regulaminem EUG, oznakowanie musi być naniesione do momentu dopuszczania do obrotu towarowego, co dla towarów w imporcie jest traktowane jako „do wwozu” do krajów EUG. Oznakowanie musi być w języku rosyjskim lub w języku urzędowym państwa -członka spółki celnej, na terenie którego wyrób podlega realizacji.

Oznakowanie produkcji musi być czytelne i dostępne do wglądu i identyfikacji. Oznakowanie może być naniesione na:

• wyroby;

• etykietki czy nalepki przymocowane do wyrobu;

• opakowanie wyrobu;

• opakowania zestawu wyrobów lub ulotkę włożoną do wyrobu.

Oznakowanie towarów spożywczych powinna zawierać:

• nazwę produktu, jego wygląd, sort i markę;

• kraj producenta i adres;

• wagę netto lub pojemność wyrobu;

• składniki — nazwy podstawowych komponentów produktu, dodatków do żywności;

• wartość odżywcza (kalorie , białka, tłuszcze, węglowodany i witaminy);

• wymagania do przechowywania;

• termin ważności, data produkcji;

• sposób przygotowania (w wypadku półproduktów i produktów żywienia dla dzieci);

• zalecenie do użycia (w wypadku dodatków biologicznie aktywnych);

• oznaczenie dokumentu normatywna technicznego, według którego był wyprodukowany towar; informacje potwierdzającą zgodności.

Oznakowanie przemysłowych towarów powinna zawierać:

• nazwę produktu;

• kraj producenta i adres;

• przeznaczenie (obszar wykorzystania);

• podstawowe właściwości i charakterystykę;

• zasady i warunki efektywnego i bezpiecznego użycia;

• oznaczenie dokumentu normatywu technicznego, według którego był wyprodukowany towar;

• informacje potwierdzającą zgodności.

Ważne, żeby wziąć pod uwagę: zgodnie z decyzją Komicji spółki Celnej №711, producenci i importerzy produkcji posiadają prawo oznakowania następnej znakiem EAC tylko w wypadku gdy ona odpowiada wszystkim regulaminom technicznym EUG procedury oceny zgodności.

konotop_411.jpg