Europa ledwo uniknęła recesji technicznej pod koniec 2023 roku

Jak podaje Reuters, gospodarka Unii Europejskiej ledwo uniknęła recesji technicznej w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2023 roku. Spadek niemieckiego PKB został zrównoważony silnym wzrostem PKB w Portugalii i Hiszpanii, a także umocnieniem wskaźnika we Włoszech.

Według wstępnych szacunków Eurostatu, gospodarka Unii Europejskiej w czwartym kwartale ubiegłego roku nie wykazała żadnych zmian w stosunku do poprzedniego kwartału i wzrosła o 0,1% w ujęciu rocznym. Źródła agencji oczekiwały, że PKB strefy euro spadnie o 0,1% kwartalnie i pozostanie niezmienione w ujęciu rocznym. Doprowadziłoby to Unię Europejską do recesji technicznej – spadku PKB przez dwa kolejne kwartały.

Zaznacza się, że największy wkład w zabezpieczenie gospodarki Unii Europejskiej przed spadkiem wniosła Hiszpania, która od października do grudnia wykazała wzrost o 0,6%, oraz Portugalia – 0,8%. Wzrost gospodarczy Włoch również przyspieszył do 0,2% w ostatnim kwartale 2023 roku. Jednocześnie niemiecka gospodarka wykazała spadek PKB w ostatnim kwartale ubiegłego roku o 0,3%.

Źródła: Reuters, Eurostat