Europejski rynek transportu drogowego pokona poziom sprzed pandemii

W 2021 r. wartość europejskiego rynku transportu drogowego wzrośnie o 8,6% w porównaniu do 2020 r. i przekroczy poziom sprzed pandemii o 2,2%, podaje się w raporcie Transport Intelligence (TI).

Wzrost rynku wyższy niż oczekiwano

Według danych TI wartość europejskiego rynku transportu drogowego ma wynieść 352,39 mld euro - wzrost o 8,6% w stosunku do 2020 roku. To znacznie więcej niż prognozowano na początku bieżącego roku (4,7%).

Wynik ten jest konsekwencją dynamicznego rozwoju rynku w I półroczu w związku z ożywieniem europejskiej gospodarki po spadku w 2020 roku. W pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku rynek przewozów towarowych wzrósł o 11,1% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Spośród najsilniejszych gospodarek europejskich najwyższy roczny wzrost w 2021 r. odnotują Hiszpania (11,3%) i Francja (9,5%). Jednak w porównaniu z 2019 r. największy wzrost spodziewany jest w Niemczech (2,6% w porównaniu do 2019 r.) i Francji (1,4%).

Rynki we Włoszech i Wielkiej Brytanii nadal nie podniosły się po pandemii.

Sektor transportu drogowego w Europie Wschodniej odradza się szybciej. Największy wzrost w stosunku do 2020 roku odnotowano w Rumunii (12,7%), Polsce (11,1%) i na Litwie (9,3%).

Co powoduje wzrost

Główną siłą napędową rozwoju rynku transportu drogowego w Europie jest rozwój przemysłu.

Przewiduje się, że wzrost wolumenów międzynarodowego transportu drogowego w Europie w 2021 r. będzie bardziej dynamiczny (11,8%) niż rozwój przewozów wewnątrzkrajowych (7,2%). Dzieje się tak dlatego, ponieważ sektory, które odnotowały największy wzrost, a mianowicie handel detaliczny i handel elektroniczny, mają charakter bardziej transgraniczny, niż na przykład sektor budowlany.

Czynnikami hamującymi rozwój rynku transportu drogowego są brak zdolności przewozowych, brak kierowców w całej Europie oraz wzrost cen paliw.

Prognozy do 2025

Analitycy TI spodziewają się, że europejski rynek transportu drogowego będzie rósł w tempie 4,3% rocznie do 2025 roku, a za cztery lata osiągnie roczny obrót 400 miliardów euro.

Eksperci twierdzą również, że czynniki ograniczające transport, takie jak przeciążenie portów i opóźnienia w dostawach, powinny złagodzić się mniej więcej w połowie 2023 roku. Spowoduje to przyspieszenie dynamiki rozwoju gospodarczego w krajach europejskich, a w konsekwencji rozwój usług transportu drogowego.

Źródło: TRANS.INFO