Firma TELS przystąpiła do Umowy Globalnej ONZ

unglobalcompact2.jpg

W październiku 2013 r. firma TELS zrobiła kolejny krok w rozwoju swojej polityki społecznej i przystąpiła do jednej z największych inicjatyw ONZ – Umowy Globalnej.

Polityka odpowiedzialności społecznej została określona i jest realizowana w działalności Grupy TELS od pierwszych lat jej istnienia. Od samego początku miała ona dwa główne kierunki rozwoju: zapewnienie stabilnej i perspektywicznej przyszłości dla pracowników i członków ich rodzin oraz odpowiedzialność firmy wobec społeczeństwa za skutki swojej działalności.

W ramach realizacji polityki społecznej w firmie TELS zapewniono szereg warunków i ciągłych działań, obejmujących: tworzenie dla pracowników komfortowych stanowisk pracy; szkolenie oraz ciągły rozwój zawodowy pracowników we własnym Korporacyjnym Centrum Szkoleniowym; zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu; minimalizacja zużycia zasobów naturalnych, zapewnienie skutecznej i bezpiecznej utylizacji odpadów; budowanie własnej floty w oparciu o samochody o najlepszych parametrach ekologicznych; dobór podwykonawców spełniających standardy ekologiczne.

Przystąpienie do Umowy Globalnej jest kolejnym krokiem w realizacji społecznej polityki firmy, zadeklarowanie na światowym poziomie swojego poparcia dla idei odpowiedzialności społecznej środowiska biznesowego oraz gotowości rozwijania swojej działalności zgodnie z zasadami Umowy Globalnej w zakresie praw człowieka, stosunków pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

* Inicjatywa ONZ „Umowa Globalna” skierowana jest na rozwój korporacyjnej społecznej odpowiedzialności środowiska biznesowego. Umowę Globalną podpisały tysiące uczestników z ponad stu krajów świata. Uczestnicy Umowy Globalnej zobowiązują się do prowadzenia swojej działalności zgodnie z 10 zasadami odpowiedzialności społecznej środowiska biznesowego, zapewniając w ten sposób jego udział w rozwiązywaniu najbardziej kluczowych problemów społeczeństwa, zarówno w skali globalnej jak i lokalnej.