Globalna gospodarka spowolni, ale nie cała i nie równomiernie

Globalny wzrost gospodarczy będzie nadal spowalniał nie tylko w bieżącym, ale i w przyszłym roku - wynika z zaktualizowanej prognozy makro Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na lata 2023-24.

Dynamika wzrostu będzie jednak nierównomierna. W krajach OECD tempo wzrostu spowolni z 2,8% w 2022 r. do 0,8% w 2023 r. Wiodącym czynnikiem jest skokowy wzrost cen energii: całkowite wydatki na energię w krajach OECD mogą w tym roku sięgnąć prawie 17% PKB (prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej).

W krajach nienależących do OECD wzrost wyniesie 3,4% w roku bieżącym, 3,3% w przyszłym i 3,8% w 2024 roku - prognozuje OECD. Oczekuje się, że Chiny przyspieszą z obecnego rekordowo niskiego poziomu 3,3% do 4,6%, po czym nastąpi spowolnienie do 4,1%. Natomiast wzrost w Indiach może spowolnić z obecnych 6,6% do 5,7% w 2023 r., a następnie przyspieszyć do 6,9% w 2024 r.

Światowa gospodarka wzrośnie w tym roku o 3,1%, czyli prawie o połowę mniej niż w 2021 roku. W przyszłym roku wzrost globalnego PKB może być jednak jeszcze skromniejszy i wynieść zaledwie 2,2%. W 2024 roku wskaźniki te mogą wzrosnąć do 2,7% dzięki obniżkom stóp procentowych przez wiodące banki centralne.