Globalne spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego

Światowa Gospodarka i Handel

MFW opublikował czerwcową aktualizację globalnej prognozy makroekonomicznej. Oczekuje się, że globalne tempo wzrostu gospodarczego spowolni w tym roku do 3% z 3,5% w 2022 r. (jednocześnie w porównaniu z kwietniowym raportem szacunek na ten rok został poprawiony o 0,2 pp, na 2024 r. pozostał bez zmian - 3%).

W krajach rozwiniętych dynamika PKB obniży się do 1,5% (z 2,7% w 2022 r.) przy osłabieniu przemysłu i wyczerpaniu efektu wzrostu w sektorze usług. W USA oczekuje się, że wzrost PKB spowolni w tym roku do 1,8% (z 2,1% w 2022 r.); w strefie euro – do 0,9% (z 3,5% w 2022 r.), prognoza na 2024 r. to plus 1,5%. Oczekuje się, że w Niemczech PKB spadnie w tym roku o 0,3%.

Krajom rozwijającym się szkodzi „fragmentacja geoekonomiczna” i słabnący popyt zewnętrzny. Wzrost w 2023 r. utrzyma się na poziomie ubiegłorocznym (4%), podczas gdy wzrost w Chinach powinien przyspieszyć do 5,2%. MFW podwyższył prognozę wzrostu rosyjskiego PKB o 0,8 punktu procentowego do 1,5%, podczas gdy prognoza na 2024 r. pozostała bez zmian – wzrost o 1,3%.

Wzrost światowego handlu zwolni z 5,2% w 2022 r. do 2%, po czym wzrośnie do 3,7% w 2024 r.

Optymizm biznesu w strefie euro

Aktywność gospodarcza w strefie euro nadal spada szybciej niż oczekiwali eksperci. Według wstępnych szacunków S&P Global, w lipcu złożony indeks PMI (wyprzedzający wskaźnik dynamiki PKB) spadł do najniższego od ośmiu miesięcy poziomu 48,9 pkt po 49,9 pkt w czerwcu. (Przypomnijmy, że wartość wskaźnika powyżej 50 pkt wskazuje na wzrost aktywności, poniżej na jej spadek).

Indeks sektora usług, pozostając w strefie dodatniej, spadł w lipcu do najniższego poziomu od stycznia br. na poziomie 51,1 pkt (miesiąc wcześniej 52 pkt). Wskaźnik aktywności w branży przemysłowej zaś spadł do najniższego od trzech lat poziomu 42,7 pkt (miesiąc wcześniej 43,4 pkt). Spadek przypisuje się słabnącemu popytowi i zmniejszonym zamówieniom eksportowym.

Według wstępnych szacunków, najpoważniejszy spadek aktywności gospodarczej w lipcu miał miejsce w największych gospodarkach strefy euro – w Niemczech i Francji.

Indeks PMI w Niemczech spadł do 48,3 z 50,6 w czerwcu. Indeks w sektorze usług spadł do 52 pkt z 54,1 pkt w czerwcu, w przemyśle na tle spadku zamówień - do 38 pkt z 40,6 pkt w czerwcu.

We Francji ogólna aktywność gospodarcza spadła do 46,6 z 47,2 w czerwcu. PMI w sektorze usług spadł do 47,4 pkt z 48 pkt miesiąc wcześniej, w przemyśle do 44,5 pkt z 46 pkt w czerwcu.

Eksperci z Oxford Economics wskazują na zwiększone ryzyko spadku PKB strefy euro w trzecim kwartale.