Globalny niedobór kierowców podwoi się w ciągu pięciu lat

Po przeprowadzeniu ankiety wśród ponad 4700 firm transportu drogowego w obu Amerykach, Azji i Europie, odpowiadających za 72% globalnego PKB, IRU jest zmuszona przyznać, że w 2023 r. na całym świecie będzie coraz bardziej brakować kierowców ciężarówek. Wstępny raport wyników IRU za 2023 rok ujawnił, że ponad 3 miliony wakatów dla kierowców ciężarówek, czyli 7% wszystkich wakatów, pozostaje nieobsadzonych w 36 badanych krajach.

Przewiduje się, że niedobór ten znacznie się pogłębi w nadchodzących latach. Ponad 7 milionów wakatów dla kierowców ciężarówek może pozostać nieobsadzonych do 2028 roku, w tym 4,9 miliona w Chinach (20% wszystkich stanowisk), 745 000 w Europie i 200 000 w Turcji (odpowiednio 17% i 28%).

Prognoza opiera się na fakcie, wiąż powiększającej się ogromnej przepaści między młodymi i starszymi kierowcami, a sytuacja znacznie się pogorszy w ciągu najbliższych pięciu lat. Zawód kierowcy ciężarówki starzeje się: obecnie mniej niż 12% kierowców ciężarówek ma mniej niż 25 lat (w Europie odsetek ten wynosi około 5%). Jedynymi krajami o wyższym odsetku kierowców poniżej 25 roku życia są Chiny (17%) i Uzbekistan (25%).

В большинстве исследованных стран по меньшей мере 50% операторов автомобильного транспорта испытывают серьезные проблемы с наймом квалифицированных водителей. Многие из них также не могут расширять свой бизнес и теряют существующих клиентов и доходы.

W większości badanych krajów co najmniej 50 % przewoźników drogowych ma poważne problemy z rekrutacją wykwalifikowanych kierowców. Wielu z nich z tego powodu nie jest również w stanie rozwinąć swojej działalności i traci dotychczasowych klientów oraz przychody.