Globalny rynek przewozów kontenerowych wykazuje wzrost

Pomimo spadających stawek na morskie przewozy kontenerowe, wolumeny na globalnym rynku kontenerowym są nadal wysokie. Opublikowane dane CTS za sierpień świadczą o tym, że popyt na światowym rynku kontenerowym utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie z okresu pandemii (po spowolnieniu w drugiej połowie ubiegłego roku i w pierwszych miesiącach tego roku).

Globalne wolumeny rynkowe ustabilizowały się wiosną 2023 r. i utrzymywały się na poziomie około 15 mln TEU miesięcznie od maja do lipca. W sierpniu CTS szacuje wielkość rynku na 15,3 mln TEU, czyli o 3,6% więcej niż rok wcześniej i o 5,3% więcej niż w sierpniu przed kryzysem 2019 roku.

W ujęciu miesiąc do miesiąca wolumeny na rok 2023 nadal rosną wszędzie z wyjątkiem Europy. Europejski import w dalszym ciągu spada od marca, jednak wolumeny pozostają powyżej antyrekordowych poziomów z drugiej połowy ubiegłego roku. Europejski eksport jest rekordowo niski od początku tego roku.

W Azji wolumeny nadal rosną: wolumeny importu są poniżej poziomów z okresu pandemii, ale znacznie powyżej poziomów sprzed pandemii w latach 2019-2018; wolumeny eksportu kontenerowego przekroczyły najwyższe poziomy z lat 2021-2022 drugi miesiąc z rzędu.

Wykres dynamiki wolumenów importu kontenerów w USA w tym roku jest mniej więcej porównywalny do wykresów z lat 2019-2018, jednak średnie miesięczne wolumeny są o 100-150 tys. TEU wyższe niż przed kryzysem.