Grupa Spółek TELS została partnerem Forum Eksporterów, które odbyło się w Mińsku 10 listopada

Wydarzenie było skoncentrowane wokół strategii wejścia białoruskich firm na rynki zewnętrzne. Strategia stabilnego wzrostu gospodarczego Republiki Białorusi w dużym stopniu związana jest z rozwojem potencjału eksportowego i pełną integracją białoruskiej gospodarki do światowego systemu gospodarczego. Rozwój gospodarki Białorusi cechuje się stopniowym zwiększeniem stopnia otwartości. Eksport, będąc jednym z najważniejszych elementów składowych gospodarki narodowej, ma bezpośredni wpływ na otwartość gospodarki oraz na dobrobyt kraju.

GS TELS, jako jeden z liderów transportowego rynku WNP i ekspert w zakresie transportów eksportowych oraz logistyki jako całości, został partnerem Forum w celu wsparcia rozwoju eksportu towarów i usług. Wśród pozostałych partnerów Forum były Ministerstwo Handlu RB, Społeczne Stowarzyszenie „Gildia Marketingowców”, „Szkoła Biznesu IPM”, Firma Konsultingowa „Kluczowe Decyzje”.

Na Forum omawiano następujące zadania:

  • Określenie najbardziej efektywnych sposobów rozwoju białoruskich przedsiębiorstw proeksportowych w celu wejścia i dalszej pracy na rynkach zewnętrznych.
  • Wybór technologii wejścia na nowe rynki.
  • Zastosowanie pozytywnego doświadczenia obecnie działających białoruskich eksporterów.
  • Rozwiązywanie ewentualnych problemów powstających w trakcie działalności eksportowej.
  • Decyzje w zakresie wszechstronnego wsparcia dla eksporterów uchwalone przez Rząd Białorusi.

Uczestnikami Forum byli dyrektorzy przedsiębiorstw przemysłowych, specjaliści oraz kierownicy instytucji regulujących działalność eksportową, zastępcy dyrektorów ds. sprzedaży, handlu zagranicznego, marketingu, kierownicy oraz specjaliści działów sprzedaży, kierownicy działów zakupów dużych sieci detalicznych i hurtowni Rosji oraz krajów WNP.

Wśród ekspertów Forum były takie osoby jak: Paweł Kochno, Kierownik Działu Organizacji Działalności Logistycznej Ministerstwa Handlu, Piotr Popiełuszko, Dyrektor Holdingu Reklamowego SMG Belarus, Denis Moroz, Dyrektor ZAO „Miński Zakład Win Winogronowych”, Wiaczesław Tkaczow, Dyrektor ds. Sprzedaży OAO „Biełłakt”, Aleksandr Kuliżskij, Generalny Dyrektor firmy konsultingowej „Kluczowe Decyzje”, Szopik Siergiej, kierownik eksportowego kierunku projektu All.Biz, Anatolij Akantinow, Generalny Dyrektor Centrum Rozwoju Strategicznego „Systemy Marketingowe”, Andriej Koliada, prewodniczący Rady Dyrektorów EMAS Group oraz inni.