Handel światowy spada, ale regionalny rośnie

Ryzyka geopolityczne pogłębią przepaść między globalną Północą a Południem, piszą autorzy badania „Chief Economists Outlook”. Badanie oparte na ankietach przeprowadzonych wśród kluczowych światowych ekonomistów w listopadzie i grudniu 2023 roku zostało opublikowane przed otwarciem Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos.

W wyniku takich procesów ucierpi handel detaliczny i hurtowy towarami konsumpcyjnymi, energetyka, branża usług finansowych i turystyka światowa.

Według MFW ze względu na ograniczenia w handlu straty w światowej produkcji na podstawie wyników 2023 r. mogą sięgnąć 7%, a światowego handlu – 5%. Nabiera tempa handel w ramach bloków gospodarczych: wzrost o 6,2% w 3. kwartale 2023 r., ale cofanie się globalizacji doprowadzi do ogólnego zmniejszenia gospodarek bloków handlowych.

Jak wynika z badania WEF, fragmentacja gospodarek prowadzi jednocześnie do ożywienia polityki przemysłowej. Strategia ta może doprowadzić do powstania nowych punktów wzrostu gospodarczego i nowych branż. Z badania wynika, że 79% ekonomistów uważa, że w najbliższej przyszłości władze krajowe będą musiały wybierać pomiędzy utrzymaniem stabilności finansowej a rozwojem przemysłu.