Handel zagraniczny Chin mocno skurczył się w lipcu

Eksport z Chin wyniósł w lipcu 281,8 mld USD, co oznacza spadek o 14,5% rok do roku, zgodnie z danymi Chińskiej Administracji Celnej. Analitycy ankietowani przez agencję Reuters prognozowali, że spadek eksportu na koniec miesiąca wyniesie 12,5%.

Import do Chin również znacząco spadł - o 12,4%, do 201,2 mld USD. Jest to największy spadek od maja 2020 roku. A rozbieżność z prognozami co do wielkości importu była jeszcze większa, niż w przypadku eksportu. Analitycy spodziewali się spadku importu do ChRL jedynie o 5%.

Jak wynika z raportu, eksport z Chin do USA spadł o 23,1%, do UE - o 20,6%. W tym samym czasie eksport do Rosji wyniósł 10,28 mld USD, co oznacza wzrost o prawie 52% rok do roku.

Import Chin z USA spadł o 11,2%, z UE o 3%, a z Rosji o 8,1%.

Podsumowując pierwsze siedm miesięcy bieżącego roku eksport z Chin spadł łącznie o 5 %, a import o 7,6 %.