Handel zagraniczny Chin spadł, ale nie ze wszystkimi

Import i eksport Państwa Środka znacznie spadły. W ciągu 10 miesięcy 2023 roku całkowity import i eksport Chin spadł odpowiednio o 6,5% i 5,6%.

Według danych Generalnej Administracji Celnej Chińskiej, w październiku 2023 roku z Unią Europejską (dalej – w 2023 r. w stosunku do 2022 r., najpierw eksport, potem import) eksport spadł o 10,6%, import – o 1,3%; z USA – o 15,4 i 5,8%; ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) – o 5,3 i 4,7%; z Japonią – o 8,6 i 15,4%.

Choć łączny wolumen eksportu z ChRL spada, udział Chin w łącznym eksporcie krajów azjatyckich pod względem wartościowym praktycznie nie zmienił się od 2017 roku i wyniósł około 36%.

Według danych serwisu statystycznego CTS, udział Chin w całkowitym imporcie kontenerów z Azji do Ameryki Północnej od 2019 roku spadł z 65% do 60%. Jednak na wszystkich pozostałych rynkach eksportowych Chiny, wręcz przeciwnie, zwiększyły swój udział: w całkowitym imporcie kontenerów krajów Ameryki Łacińskiej udział dostaw z Chin wzrósł z 75% do 80%, Afryki – z 67% do 76% , Zatoki Perskiej – z 66% do 75%.

Obroty handlowe Chin i Rosji w okresie styczeń-listopad 2023 roku wzrosły o 26,7% i wyniosły 218,17 miliardów dolarów.