Import z UE do Rosji rozpoczął się przez Kazachstan i Turcję?

Po 24 dniu lutego 2022 r. przepływ ładunków z UE do Rosji zmniejszył się o ponad połowę. Jednocześnie istnieją dane wskazujące, że Kazachstan i Turcja stały się punktami przeładunkowymi dla europejskich ładunków w drodze do Rosji.

Czy nowe schematy logistyczne rzeczywiście zrekompensowały utratę bezpośredniego handlu między Rosją, a UE? Jeśli hipoteza, że Kazachstan i Turcja stały się punktami przeładunkowymi dla europejskich ładunków w drodze do Rosji jest słuszna, to powinniśmy zaobserwować znaczny wzrost przepływów ładunków do tych krajów, którego nie można wytłumaczyć wzrostem konsumpcji krajowej.

Według zweryfikowanych danych Departamentu marketingu TELS GLOBAL, opartych na statystykach Eurostatu, zmniejszenie importu z UE do Federacji Rosyjskiej transportem kołowym nastąpiło we wszystkich grupach branżowych z wyjątkiem farmaceutyków. Największe straty w imporcie w fizycznych wolumenach w okresie marzec-maj 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wystąpiły w następujących sektorach:

 • przemysł samochodowy (-91%);
 • metalurgia (- 61%);
 • napoje, soki, woda (-55%);
 • materiały budowlane (-46%);
 • przemysł chemiczny (- 54%);
 • przemysł celulozowo-papierniczy (-61%);
 • elektronika i sprzęt gospodarstwa domowego (-68%).

Dla towarów o kodzie 84 (urządzenia przemysłowe) redukcja wyniosła 60%.

***

Statystyki dotyczące przewozów drogowych z UE do Kazachstanu w okresie marzec-maj 2022 r. wskazują, że wysyłki do tego kraju wzrosły w większości sektorów. Bardzo znacząco import wzrósł w następujących sektorach:

 • odzież, obuwie i dodatki (prawie 3,3 razy);
 • przemysł chemiczny (ponad 1,5 razy);
 • metalurgia (+41%).

Jednakże fizyczne wolumeny importu do Kazachstanu i ich wzrost nie są współmierne do utraconych wolumenów importu do Rosji: import do Rosji zmniejszył się o ponad 1,5 mln ton, podczas gdy import do Kazachstanu wzrósł jedynie o 29 000 ton we wszystkich sektorach z tendencją wzrostową.

***

W okresie objętym przeglądem import drogowy z UE do Turcji wzrósł w większości sektorów. Sektory o największej dynamice wzrostu to:

 • odzież, obuwie i dodatki (+91%);
 • meble (+81%).

Znaczący przyrost fizyczny odnotowuje się w następujących sektorach: chemicznym, spożywczym, celulozowo-papierniczym, materiałów budowlanych, napojów, soków i wody.

Jednocześnie całkowity wzrost importu z UE do Turcji we wszystkich sektorach z tendencją wzrostową wyniósł 166 000 ton, czyli prawie o rząd wielkości mniej niż całkowity spadek importu do Federacji Rosyjskiej.

Oznacza to, że Rosja straciła większość importu z Europy i nie zrekompensowała tych dostaw logistką alternatywną.

***

Co trafia do Rosji przez Turcję i Kazachstan?

Porównując zmiany w przepływach ładunków z UE do Turcji i Kazachstanu, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że kraje te pomagają Rosjanom w przeładunku towarów europejskich w następujących sektorach: odzież, obuwie, akcesoria, żywność, przemysł chemiczny oraz meble.

Wzrost importu w innych sektorach można wyjaśnić wzrostem konsumpcji krajowej, chociaż część wolumenu może być również kierowane do Federacji Rosyjskiej.

Nie wykluczone, że statystyki dotyczące importu do Rosji mogły ulec zmianie w miesiącach letnich. Pojawiają się sygnały, że dostawy z UE w wielu grupach towarowych ulegają ożywieniu. W szczególności w czerwcu import towarów z UE do Rosji wzrósł o 18% w ujęciu monetarnym w porównaniu z majem: poprawiają się dostawy perfum i kosmetyków, instrumentów medycznych, produktów z tworzyw sztucznych, sprzętu elektrycznego i komponentów.