Informacje handlowe kontrhentów TELS są chronione zgodnie ze standardami ISO 27001

ISO_27001_Logo.jpg17 października 2019 r. TELS pomyślnie przeszła certyfikację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z międzynarodową normą bezpieczeństwa informacji ISO 27001.

Audyt został przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą TÜV (Niemcy).

Standard ISO / IEC 27001 jest jednym z kluczowych i najskuteczniejszych narzędzi do zarządzania i ochrony informacji. Standard określa wymagania dotyczące opracowania, wdrożenia, działania, monitorowania, analizy, wsparcia i doskonalenia udokumentowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście istniejącego ryzyka biznesowego przedsiebiorstwa. Przedmiotem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji są wszystkie zasoby informacyjne: dokumenty papierowe i elektroniczne, komputery, systemy informacyjne, sieci, personel przechowujący i przetwarzający informacje.

Co oznacza uzyskanie certyfikatu dla samej spółki i jej klientów?

Główna korzyść z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: identyfikacja najbardziej niebezpiecznych zagrożeń i stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa informacji dla pomyślnego długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa.

Wdrożenie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji daje następujące korzyści:

  • minimalizowanie ryzyka nieuprawnionego dostępu do informacji handlowych;
  • zwiększenie przejrzystości procesu zarządzania informacjami;
  • wzmocnienie pozycji spółki w międzynarodowych rankingach;
  • wykazanie kontrahentom i klientom wysokiego poziomu niezawodności przedsiębiorstwa;
  • zwiększenie atrakcyjności firmy dla nowych kontrahentów;
  • zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Uzyskanie przez spółkę certyfikatu ISO / IEC 27001 stanowi niepodważalny dowód dla naszych kontrahentów oraz klientów tego, że spółka wdrożyła skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji, a co za tym idzie informacje handlowe naszych kontahentów i klientów są objęte należytą ochroną oraz są bezpieczne.