IRU: Katastrofa demograficzna dotyka transport drogowy

Najnowsze badanie IRU oparte na ankietach przeprowadzonych wśród 4,7 tys. firm transportowych w Europie, Azji i Ameryce pokazuje skalę problemu niedoboru kierowców dziś i w przyszłości. W większości krajów objętych badaniem odsetek kierowców poniżej 25 roku życia wynosi 12% lub mniej. Jednocześnie w większości regionów wysoki jest odsetek kierowców w wieku powyżej 55 lat.

Tylko w Chinach i Uzbekistanie najmłodsza grupa wiekowa stanowi ponad 12% wszystkich kierowców. W pierwszym przypadku jest to 17%, w drugim – 25%.

Sytuacja w Europie jest szczególnie dramatyczna: średni wiek kierowców wynosi 47 lat, około jednej trzeciej kierowców ciężarówek ma 55 lat lub więcej. Odsetek najmłodszych kierowców jest również krytycznie niski – zaledwie 5% kierowców ciężarówek w Europie ma mniej niż 25 lat.

Nie mniej trudna jest sytuacja w Rosji: najmłodsi kierowcy stanowią zaledwie 4% kierowców ciężarówek, najstarsi zaś stanowią 31% ogółu kierowców ciężarówek.

W USA odsetek młodych kierowców poniżej 25 roku życia wzrósł z 6% w 2020 roku do ponad 8% w 2022 roku.

Bez radykalnej zmiany sytuacji przyszłość branży transportowej wygląda bardzo niepokojąco. Wiele firm w Europie Środkowej zaczyna zatrudniać pracowników z Dalekiego Wschodu i Azji Środkowej, czyli regionów o nieco lepszej strukturze demograficznej kierowców.

Źródło: trans.info