Jak uczynić proces dostawy ładunków bardziej stabilnym i przyśpieszyć dostawy w warunkach deficytu transportu?

Obecnie, na tle gwałtownego post-kryzysowego wzrostu rynku przewozów towarowych w 2017 roku, firmy spedycyjne muszą działać w warunkach deficytu pojazdów do wykonywania przewozów międzynarodowych, który powstał wskutek zmniejszenia liczebności floty przewoźników w latach kryzysu. Deficyt możliwości przewozowych najbardziej dotkliwie odczuwalny jest w trakcie organizacji przewozów z dalszych rejonów Europy do krajów EAWG.

Sytuacja wymaga od uczestników działalności transportowo-spedycyjnej opracowania rozwiązań, pozwalających na zniwelowanie ryzyka nieterminowej dostawy ładunków.

Specjaliści z Grupy TELS dzielą się swoimi rozwiązaniami, pozwalającymi na uczynienie procesu dostaw bardziej stabilnym i, o ile jest taka potrzeba, przyśpieszenie dostaw ładunków w warunkach ostrego deficytu pojazdów.

Dostawa towaru z przeładunkiem po drodze

Takie rozwiązanie stosunkowo łatwo da się zrealizować w przypadku przewozów ładunków kompletnych, nie wymagających szczególnych warunków transportu.

Na przykład, potrzebna jest pilna dostawa ładunku transportem drogowym z dalszego rejonu Francji do Rosji. Szybkie znalezienie bezpośredniego pojazdu na tej linii w sezonie szczytowym nie zawsze jest możliwe. W takim przypadku rozwiązaniem jest schemat dostawy z przeładunkiem w Polsce. Z reguły na liniach Francja-Polska oraz Polska-Rosja jest dostępna wystarczająca liczba pojazdów, i pod warunkiem dokładnej organizacji procesu, termin dostawy nie zostanie zauważalnie wydłużony.

A teraz skomplikujemy zadanie: trzeba zorganizować dostawę ładunku w temperaturze kontrolowanej. Niech to będą wyroby farmaceutyczne, których import i wprowadzenie do sprzedaży wymagają nienagannego udokumentowania warunków przechowania i transportu.

Jeśli takie zlecenie wpłynie w sezonie szczytowym, np. przed majówką lub Bożym Narodzeniem, to znalezienie w trybie pilnym bezpośredniego pojazdu z naczepą chłodniczą z dalszych rejonów Europy jest prawie niemożliwe.

Jak to zadanie rozwiązali eksperci z Grupy TELS?

Rozwiązanie w zakresie dostawy z przeładunkiem po drodze realizowane jest z poniższymi dodatkami: a) transport jest realizowany przez dwie chłodnie; b) tuż przed przyjazdem pierwszego samochodu do Polski druga chłodnia już oczekuje na niego z włączonym agregatem; c) oba samochody wjeżdżają na zamknięty magazyn chłodniczy, przeładunek odbywa się z jednego samochodu na drugi najkrótszą możliwą drogą, a przy drzwiach chłodni zamontowane są czujniki temperatury.

W związku z tym, że temperatura jest ciągle monitorowana przez obiektywne narzędzia pomiarowe z następującym wydrukiem danych, urząd celny nie ma podstaw do wątpliwości na temat przestrzegania warunków transportu.  Grupa TELS już zorganizowała pomyślnie dostawę produkcji dla jednej z największych rosyjskich sieci aptek zgodnie z powyższym schematem.

Realizacja tego schematu dostaw wymaga dokładnego planowania i wykonania, dlatego poradzić sobie z tym wyzwaniem mogą przewoźnicy, którzy ściśle współpracują z wysokotechnologicznymi obiektami infrastruktury magazynowej w państwach, graniczących z EAWG – na przykład, w Polsce lub Litwie.

Dostawa zgodnie ze schematem „ładunków częściowych”

To rozwiązanie może zostać zrealizowane przez firmy spedycyjne, świadczące usługi w zakresie dostaw ładunków częściowych (LTL). Z reguły, takie firmy mają dobrze działające procesy biznesowe i współpracują z grupą stałych i solidnych przewoźników, co pozwala dokładnie planować i przestrzegać terminów dostaw.

Na dzień dzisiejszy schemat transportu ładunków częściowych z Europy do krajów EAWG w Grupie TELS wygląda w następujący sposób: 1) dostawa ładunku od nadawcy ładunku do magazynu konsolidacyjnego w Polsce lub na Litwie zajmuje 24-48 godzin od chwili uzyskania zlecenia; 2) konsolidacja ładunków odbywa się jeszcze na etapie opracowania zlecenia; 3) samochody ze skonsolidowanymi ładunkami odjeżdżają z magazynu do regionów docelowych codziennie. Dostawa ładunku do Centralnego rejonu Rosji zajmuje 7-10 dni od chwili uzyskania zlecenia.

W warunkach deficytu bezpośrednich pojazdów oraz nieznanego czasu na ich poszukiwania, ta opcja staje się niezawodną alternatywą, która robi procesy dostaw ładunków bardziej stabilnymi.

Dodatkowym atutem przewozów zgodnie z powyższym schematem jest optymalizacja kosztów: jeśli objętość ładunku jest mniejsza od objętości naczepy standardowej, to jest on przewożony jako ładunek częściowy z opłata proporcjonalną do miejsca, zajmowanego w przestrzeni ładunkowej. Ładunek jest dostarczany do wskazanego miejsca rozładunku.

Taki schemat transportu nie wymaga od Klienta ani dodatkowego wysiłku, ani więcej czasu.

Zakup pojazdów pod potrzeby Klienta

Poszukiwanie wolnych pojazdów specjalistycznych pod specyficzne ładunki jest jeszcze bardziej skomplikowanym zadaniem. Jeśli Klient ma zapotrzebowanie na stałe dostawy takiego rodzaju ładunków, to sytuację tę można rozwiązać za pomocą porozumień długoterminowych: a) z Klientem w sprawie zlecania stałych wolumenów ładunków; b) z przewoźnikiem w sprawie zapewnienia wymaganych możliwości przewozowych.

W przypadku zapewnionych zleceń, przewoźnicy zazwyczaj z łatwością dokonują zakupu specjalistycznych pojazdów pod potrzeby Klienta. Oprócz stabilnych możliwości przewozowych, atutem tego rozwiązania jest również to, że w razie konieczności dostawa może zostać przyśpieszona.

Przykład z praktyki. Na prośbę Klienta, dostawy materiałów tłuszczowych z Francji dla przedsiębiorstwa spożywczego powinny odbywać się tylko w cysternach, przeznaczonych dla tłuszczy spożywczych. Produkcja odbywa się w trybie ciągłym, ale w oparciu o planowanie krótkoterminowe: należy zagwarantować uzupełnienie zapasów tłuszczu, ale poziom zużycia jest niestabilny.

Zadanie zostało rozwiązane za pomocą zakupu cysterny samochodowej pod potrzeby Klienta i organizacji dostaw tłuszczu zgodnie z harmonogramem bazowym z możliwością przyśpieszenia w przypadku okresowego wzrostu zapotrzebowania.

Istnieją również prostsze sytuacje: w przypadku długoterminowych porozumień z dużym Klientem  w sprawie regularnych przewozów ładunków naczepami-plandekami, warto umówić się w ramach takiej współpracy z przewoźnikiem na zakup naczep typu MEGA ze zwiększoną pojemnością przestrzeni ładunkowej. Zapewniony transport dodatkowo idzie w parze z optymalizacją kosztów.

Schemat przyśpieszenia przewozu za pomocą podwójnej obsady

Z większą lub mniejszą częstotliwością potrzeba pilnej dostawy ładunku powstaje niemal u każdego Klienta. Schematy przyśpieszenia dostaw w okresach ostrego deficytu pojazdów cieszą się zapotrzebowaniem również dlatego, że pozwalają na zniwelowanie kosztów dodatkowych, które powstały z powodu długiego poszukiwania wolnych pojazdów.

Jednym z takich schematów jest przewóz ładunku z podwójną obsadą kierowców.

INFORMACJA. Ustawodawstwo krajów Europy Zachodniej sztywnie ogranicza czas pobytu kierowców w kabinie pojazdu. Po upływie tego czasu, niezależnie od tego, czy kierowca prowadził samochód, czy odpoczywał w kabinie, powinien on zostawić samochód na parkingu i odpocząć w hotelu.

ROZWIĄZANIE. W celu skrócenia czasu tranzytu, przewóz organizowany jest zgodnie z poniższym schematem: pierwszy kierowca odbiera ładunek od nadawcy i pokonuje odcinek trasy do ustalonego miejsca, gdzie oczekuje na niego inny kierowca na wymianę. Jeśli dostawa odbywa się z dalszych rejonów Europy, wymiana kierowców odbywa się dwukrotnie. W takim przypadku pierwszy kierowca jedzie samochodem osobowym do miejsca następnej wymiany, odpoczywa, i po przybyciu samochodu ciężarowego znów wsiada za kółko.

Takie rozwiązanie nieco zwiększa koszt dostawy, ale przychodzi z pomocą w sytuacjach, kiedy czas jest droższy od pieniędzy.

***

Wspólnym głównym efektem zaproponowanych rozwiązań jest ustabilizowanie dla Klienta terminów dostawy, szczególnie w warunkach niezbilansowanego rynku logistycznego oraz deficytu możliwości przewozowych. Im szerszy wachlarz rozwiązań w zakresie niwelowania problemu deficytu pojazdów posiada wykonawca, tym bardziej niezawodne są dostawy, niezależnie od bieżącej sytuacji na rynku.