Jak zbudować proces znakowania towarów importowanych do Rosji i uzyskać przewagę?

Z dniem pierwszego grudnia br. w Rosji rozpoczęło obowiązywać „obowiązkowe” znakowanie szeregu produktów. Oznacza to, że producenci i importerzy będą musieli umieszczać cyfrowe kody na swoich produktach zawierające informacje o producencie i etapach przemieszczania towarów z fabryki do sklepu.

Takie kody pojawią się na aparatach fotograficznych, perfumach, oponach samochodowych, a także na niektórych produktach przemysłu lekkiego, w tym płaszczach, płaszczach przeciwdeszczowych, kurtkach, pościeli i obrusach.

Jednak, jak wynika z wywiadu z ministrem przemysłu i handlu Denisem Manturovem dla agencji „Прайм”: „Nie oznacza to, że natychmiast zakazujemy obrotu wszystkimi nieoznakowanymi na dzień pierwszego grudnia produktami [...] Zakaz produkcji i importu nieoznakowanych perfum powinien nastąpić z dniem 1 października 2020 r., dla opon - 1 listopada 2020 r., dla produktów lekkiego przemysłu - 1 stycznia 2021 r., dla aparatów fotograficznych - 1 października 2020 r. Dodatkowo opracowany projekt przepisów dotyczących znakowania towarów zawiera odpowiednie etapy i daty wejścia w życie pozostałych wymagań dla uczestników obrotu, z uwzględnieniem specyfiki branży i ustalonych procesów biznesowych, w tym w zakresie pozostałości nieoznakowanych produktów. ”

Denis Manturov zaznaczył, że dzięki dobrowolnie przeprowadzonym testom znakowania większość produktów z tej listy trafi do sprzedaży oznakowana znacznie wcześniej. Najaktywniejsi przedstawiciele biznesu już się zarejestrowali w systemie informacyjnym.

Spółka TELS dzięki wspólnemu projektowi z jednym z największych zagranicznych producentów opon już pierwszego grudnia br. była przygotowana do obowiązkowego znakowania opon. Na chwilę rozpoczęcia obowiązywania zasad znakowania produktów zakończono wspólny projekt z klientem, który nie tylko przebudował cały technologiczny łańcuch znakowania, ale także stworzył szereg korzyści dla producenta na rynku.

Menedżer ds. Kluczowych klientów Grupy TELS Aleksandra Vaulina: „W czym przejawia się wartość naszego rozwiązania? Znakowanie można przeprowadzić w magazynie na granicy Unii celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wraz z atrakcyjnym kosztem usługi właściciel ładunku otrzymuje:

  • Minimalny czas na znakowanie, dzięki temu, że procesy zostały już opracowane i zoptymalizowane przez nas w innych grupach produktów.
  • Bardziej południowa lokalizacja magazynu skraca czas przygotowania opon do znakowania. Znakowanie opon nie może być przeprowadzane na wychłodzonych oponach. Wychłodzone opony muszą przez jakiś czas znajdować się w ciepłym pomieszczeniu.
  • Elastyczność procesu. Jeżeli jest to konieczne lub celowe, możliwe jest zastąpienie magazynu głównego jednym z alternatywnych magazynów, natomiast sam proces zasadniczo nie ulega zmianie.
  • W ostatnim czasie organy celne Federacji Rosyjskiej pracują nad przeniesieniem odprawy celnej importowanych towarów na granicę Unii celnej. Przy takim rozwoju wydarzeń magazyn na granicy Unii celnej będzie miał wiele zalet.
  • Schemat dostawy z wykorzystaniem dwóch przewoźników: pierwszy przewoźnik będzie realizował przewóz do magazynu, drugi – z magazynu. W ten sposób poszerzamy możliwości transportu w związku z brakiem zezwoleń na międzynarodowy transport drogowy.”.