Jak zmniejszyć koszty logistyki?

Tndencje w gospodarce wymagają od wielu przedsiębiorców i oddziałów logistycznych zmniejszenia kosztów. O tym, jak TELS pomaga klientom osiągnąć ten cel, opowiada ekspert spółki TELS

IMG_9796.jpg Witalij Polik,

 zastępca dyrektora

 Działu ładunków zbiorowych

 Grupy Spółek TELSJeżeli ładunku jest mniej, niż na cały tir

Jeżeli partia ładunku, zebrana przez klienta, nie zajmuje całej ciężarówki, TELS optymizuje to dzięki przewozowi razem z ładunkami innych klientów, dzieląc nakłady proporcjonalnie.

Państwo otrzymają swój ładunek za znacznie mniejsze pieniądze, niż gdyby musieli wynajmować niepełny tir. Przy tym cały proces kontrulują specjaliści TELS: odbiorą ładunek u dostawcy, skonsolidują go z innymi, przygotują dokumenty i dostarczą do docelowego urzędu celnego lub „do drzwi”.

Kluczowe znaczenie ma tutaj skuteczna komunikacja z dostawcami. Dlatego wcześniejsze nawiązanie z nimi kontaktu jest koniecznym etapem przewozu ładunków zbiorowych. Celem kontaktu jest uwzględnienie wszystkich wymagań i oczekiwań klienta. Swobodne obcowanie z dostawcami nam umożliwiają umiejętności lingwistyczne naszych pracowników, którzy biegle mówią po angielsku, polsku, wsłosku, francusku, hiszpańsku, czesku i turecku.

Średni termin dostawy ładunku zbiorowego z Europy do Rosji wynosi 7 dni (od 5 do 10 dni w zależności od regionu i harmonogramu wysyłki naszych samochodów z magazynów konsolidacyjnych). Codziennie wysyłamy samochody do takich regionów jak Mińsk, Moskwa, Riazań, Jarosław, Niżny Nowogód, Woronież, Rostów nad Donem.

Alternatywą ładunku zbiorowego jest przewóz transportem o niskim tonażu. Możemy odebrać i dostarczyć ładunek wykorzystując pojazdy o ładowności od 1 do 7 ton. Koszty będą nieco wyższe, ale dostawa odbędzie się o wiele szybciej. Na przykład, z Polski – w 2 dni czasu tranzytowego, z Niemiec- 3 dni, z Włoch północnych – 4.

Kolejnym atutem TELS jest praca z szerokim wachlarzem ładunków, w tym z ładunkami dłużycowymi, szczególnie cięzkimi, niebepiecznymi oraz wymagającymi specjalnego reżimu temperaturowego.

Przykład: Mieliśmy przewieźć skrzynię ze sprzętem o długości 8 metrów, szerokości 1,5 metrów i ciężarze 5 ton. Odebraliśmy ładunek u nadawcy; przeładowaliśmy w magazynie konsolidacyjnym i dostarczyliśmy w składzie ładunku zbiorowego. Dzięki temu schematowi, wynikowy koszt okazał się proporcjonalny do zajętej w samochodzie powierzchni, mimo niestandardowości ładunku.

Zmiejszenie zapasów magazynowych kosztem dostawy towaru zgodnie z rozkładem

konotop_588.jpg

W środowisku producentów jest popularna koncepcja zarządzania produkcją „just in time”. Zgodnie z nią wymagane części składowe i materiały są dostarczane w potrzebne miejsce, w potrzebnym czasie i w potrzebnej ilości.

Proponujemy naszym klientom gotowe decyzje, związane z dostawami „dokładnie w terminie”.

Załóżmy, że co dwa tygodnie Pańtwo potrzebują trzech palet kosztownych materiałów. Z ustaloną częstotliwością (na przykład, co środę) będziemy dostarczać Pańtswu potrzebną partię towaru – mogą Państwo zmniejszyć wydatki na utrzymanie magazynu i uniknąć „zamrożenia” aktywów płynnych w zapasach magazynowych. To zwiększa efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa, obniża koszt całkowity produkcji, podnosi zysk.

Ten schemat jest możliwy do zastosowania i użyteczny w każdym rodzaju działalności.  Najczęściej z danej usługi TELS korzystają producenci i dilerzy, uczestniczący w zaopatrzeniu fabryk przemysłu samochodowego w Rosji i na Białorusi.

Przykład. Opracowaliśmy schemat dostawy towarów od kilku dostawców z Indii dla naszego klienta. Ładunek skonsolidowany w Indiach leci do Warszawy, odbywa odprawę celną, jest dostarczany do magazynu konsolidowanego w regionie sklepów klienta w Polsce. I na zamówienie podwozimy partie towarów (w tym przypadku – ubrania), których potrzebują sklepy.

Niezawodna dostawa „skomplikowanego” ładunku w składzie ładunku zbiorowego

+konotop_100+.jpg

Chodzi tu przede wszystkim o składniki dla przemysłu chemicznego, kosmetyki i surowce oraz ładunki fitosanitarne i weterynaryjne. Są wrażliwe na warunki temperaturowe, wymagają przechowywania w cieple lub, naodwrót, w stosunkowo niskiej temperaturze. Nasza firma bez problemów przestrzega warunki przechowywania i transoprtu takich kategorii towarów. „Prefabrykowane” chłodnie są co tydzień kompletowane i wysyłane z naszego magazynu, a w razie potrzeby mogą przewozić także niebezpieczne ładunki z przestrzeganiem reżimu temperaturowego. Takich przewozów dokonujemy co tydzień.

Dla niektórych klientów przeprowadzamy również „inwentaryzację”: kiedy ładunek jest dostarczony do magazynu konsolidacyjnego, naszym zadaniem jest wszystko zważyć, sprawdzić, ustalić zgodność artykułów. Zwykle to jest potrzebne, kiedy dostawca „grzeszy” niedokładnością lub dodawaniem do ładunku różnych prezentów, bonusów i t.d. (dla urzędu celnego to „nierzetelna deklaracja”). My sprawdzamy i dostosowujemy partię i wagę ładunku do dokumentów albo koregujemy je zgodnie z faktyczną wielkością i zawarciem partii.

Pozatym realizujemy terminałową obróbkę ładunków.

Najbardziej popularna usługa to przepakowywanie i oznakowanie. Robimy dla klientów również zamianę i umocnienie palet, umocnienie opakowania. To jest wymagane, kiedy dostawca wysyła towar z wadliwym opakowaniem i nie może sam rozwiązać problemu.

Temu wszystkiemu towarzyszy ważny dla wszystkich klientów bonus: na każdym etapie obróbki ładunku jego stan można zobaczyć w bieżącej fotorelacji.

Niezmienna taryfa roczna

IMG_09119.jpg

Stałe taryfy podczas dostawy ładunku zbiorowego już nie są rzadko spotykane na rynku przewozów, jednak Grupa Spółek TELS jest gotowa zafiksować taryfy na termin do jednego roku nawet na niektórych kierunkach przewozów lotniczych. Koniecznym warunkiem jest stała wielkość wysyłanego towaru na okres zawarcia umowy. Takie ekskluzywne warunki może zaproponować tylko niezawodny partner z dobrze zorganizowanym systemem przewozu ładunków transportem lotniczym. Przecież taryfy spółek lotniczych mocno wahają się w ciągu roku.

Na tych warunkach my już aktywnie transportujemy tablety, telefony, akumulatory i inne małe sprzęty domowe.

Wszystkie decyzje, opracowane przez dział ładnunków zbiorowych TELS, pomogą Państwu skuteczniej planować i kontrolować budżet przeznaczony na logistykę. I na dodatek są, bodaj, najbardziej niezawodnym sposobem jak skrócić czas, który Państwo poświęcają uczestniczeniu w procesie przewozu.

IMG_08025.jpg

Dział ładnunków zbiorowych TELS to precyzyjnie wyregulowana technologia szybkiej i niezawodnej dostawy niewielkich partii ładunku z każdego punktu świata.

Zawsze jesteśmy gotowi udzielić konsultacji i znaleźć optymalny schemat dostawy z uwzględnieniem wymagań i oczekiwań klienta, specyfiki ładunku i sytuacji na rynku!