Kogo wybiera Exxon? Takich jak TELS

Rosyjski oddział Grupy Spółek TELS uzyskał certyfikat potwierdzający spełnienie przez ZAO „TELS-RUS” wymagań ExxonMobil wobec przewoźnikа. Jest to druga firma w Rosji, która uzyskała taki certyfikat.

Informacja: ExxonMobil

Korporacja ma za sobą około 19% globalnego rynku konsumpcji olejów bazowych i około 13% rynku olejów gotowych, wśród aktywów 13 rafinerii ropy naftowej oraz 48 zakładów mieszania olejów smarowych.

Aby trafić do grona potencjalnych partnerów firmy naftowej należy mieć wysoki rating i potwierdzić go w trakcie wizyty.

Szczególna uwaga jest zwracana na kwestie bezpieczeństwa i ekologii. ExxonMobil jest na czele listy firm z branży pod względem najmniejszej ilości wycieków. W 2007 roku wydatki na ochronę środowiska w różnych rejonach świata wyniosły blisko 3,8 miliardów dolarów.

O tym jak skrupulatnie są przestrzegane surowe wymagania bezpieczeństwa na zakładach firmy można wnioskować po wywieszonym na zewnętrznej stronie zakładu wyświetlaczu — pokazuje statystyki wypadków w ubiegłym i bieżącym roku (ilość wypadków — zero, ilość propozycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa — ponad 200, ilość dni od ostatniego zdarzenia — ponad 1 500).

Duża ilość plakatów z zasadami BHP przy wejściu nie pozwala zapomnieć o bezpieczeństwu, tam też wywieszono uzyskany przez firmę certyfikat jakości oraz certyfikat ekologiczny ISO 14001, który wydała firma Lloyds, co świadczy o zgodności z bardzo surowymi wymaganiami. Jednak pracownicy firmy z uśmiechem mówią, że spełniać te wymagania jest bardzo łatwo, ponieważ wymagania wewnątrz firmy są jeszcze bardziej rygorystyczne.