Komisja Europejska dotuje transport kolejowy

W maju 2024 roku Komisja Europejska opublikowała pięcioletni pakiet finansowania kolejowego transportu towarowego o wartości 1,7 mld euro. Nowe finansowanie ma na celu odciążenie przewoźników wagonów kolejowych (EWV) od wysokich kosztów operacyjnych wynikających ze złożonych procesów kompletacji i dostaw w łańcuchach transportowych oraz zapewnienie konkurencyjności kolejowego transportu towarowego.

Transport wagonów kolejowych ma miejsce wtedy, gdy pojedyncze ładunki są odbierane od klientów przemysłowych, składane w długie pociągi na stacjach rozrządowych, a następnie demontowane w miejscu przeznaczenia i transportowane dalej.

Oprócz funduszy europejskich rząd federalny Niemiec chce w tym roku dofinansować ten środek transportu kwotą około 290 mln euro. Dofinansowanie to stanowi wyraźny sygnał o konieczności wzmocnienia przyjaznego dla środowiska transportu kolejowego, mówi minister federalny Volker Wissing.

 

Źródło: trans.info