Kryteria wiarygodności biznesu. Zarządzenie ryzykiem

W Centrum Szkoleń Korporacyjnych GS TELS odbył się „okrągły stół” na temat zarządzania ryzykiem. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Działu ds. Współpracy z Firmami Transportowymi, Departamentu Prawnego, służby bezpieczeństwa firmy, jak również kierownicy departamentów operacyjnych.

Jednym z podstawowych czynników bezpieczeństwa współpracy i minimalizacji ryzyka biznesowego graczy rynkowych są poprawnie zorganizowane procesy zarządzania ryzykiem. W firmie TELS tej kwestii poświęca się dużo uwagi, opracowano m.in. szereg polityk i procedur celem minimalizacji ryzyka firmy oraz naszych Zleceniodawców.

Zarządzanie ryzykiem w firmie TELS obejmuje:

  • dobór solidnych podwykonawców zgodnie z ustaloną procedurą dopuszczenia do współpracy ze skrupulatnym sprawdzeniem autentyczności danych rejestracyjnych oraz reputacji firmy na rynku;
  • niezawodny system zarządzania informacją w zakresie realizacji zleceń z natychmiastową reakcją na niezgodności;
  • ciągłe szkolenie personelu oraz aktualizacja kompetencji zawodowych we własnym Centrum Szkoleń Korporacyjnych;
  • monitoring procesów prze służbę bezpieczeństwa firmy

Ubezpieczenie ryzyka Klienta jest zagwarantowane przez:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności TELS wobec Klientów w renomowanej europejskiej firmie ubezpieczeniowej Brit Insurance (Lloyd’s, Wielka Brytania) z limitem odpowiedzialności – 750 000 € na każdy wypadek ubezpieczeniowy
  • udział w transporcie wyłącznie firm transportowych z polisą ubezpieczenia odpowiedzialności na kwotę co najmniej 200 000 €.

W celu pełnego ubezpieczenia każdego rodzaju ryzyka zapewniamy Klientom ubezpieczenie ładunków w najkrótszym terminie:

  • w korzystnych stawkach, bez franszyzy
  • z możliwością wystawienia polisy w języku rosyjskim, angielskim i francuskim;
  • rozwiązywanie wszystkich problemów od chwili dokonania ubezpieczenia do momentu likwidacji szkody.

Wyniki dyskusji oraz wymiany doświadczeń między uczestnikami „okrągłego stołu” zostaną wykorzystane w celu dalszego doskonalenia polityki zarządzania ryzykiem GS TELS, która dąży do spełnienia obietnicy, którą dajemy swoim klientom: „Współpraca z firmą TELS – to minimalne ryzyko biznesowe”.