Kryzys energetyczny zmusza niemiecki biznes do ucieczki do USA

Kryzys energetyczny dotyka niemal wszystkie sektory niemieckiej gospodarki. Około 82% z 24 000 ankietowanych firm postrzega ceny energii i surowców jako ogromne ryzyko biznesowe i zagrożenie dla działalności gospodarczej - informuje Stowarzyszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK).

Według DIHK ponad połowa firm spodziewa się pogorszenia koniunktury w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

DIHK prognozuje, że w 2022 roku niemiecka gospodarka wzrośnie zaledwie o 1,2%, a następnie w 2023 roku skurczy się o około 3%. Najnowsza prognoza niemieckiego rządu zakłada wzrost o 1,4% w roku bieżącym i skurczenie się o 0,4% w przyszłym.

Wiele firm rozważa przeniesienie produkcji do innych krajów. Szczególnie w branży motoryzacyjnej rozważa taką możliwość 17% firm. W tej chwili najbardziej atrakcyjną lokalizacją do relokacji są Stany Zjednoczone - twierdzą eksperci DIHK.

Źródła: REUTERS