Kurczące się globalne zapasy paliw windują ceny w górę

Po niewielkim spadku, ceny paliw w wielu krajach ponownie poszły w górę. Światowe zapasy destylatów są obecnie znacznie niższe, niż zwykle.

Destylaty, takie jak olej napędowy i olej opałowy, są głównymi paliwami wykorzystywanymi w gospodarce przemysłowej.

Zapasy we wszystkich głównych regionach konsumpcyjnych zostały poważnie uszczuplone w sierpniu, pomimo przedłużającego się spowolnienia działalności produkcyjnej i ruchu towarowego w poprzednim roku. Zapasy destylatów w Europie były o 35 mln baryłek niższe od dziesięcioletniej średniej sezonowej, co oznacza spadek o 8%. Zapasy w USA w sierpniu były o 23 mln baryłek niższe (-16%).

Dalszy wzrost cen paliw będzie napędzany przez niedobór podaży ropy naftowej przy znacznie wyższych jej kosztach. Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że w drugiej połowie roku deficyt podaży ropy wyniesie średnio 1,24 mln baryłek dziennie. OPEC uważa, że w czwartym kwartale globalny deficyt ropy wzrośnie do 3 milionów baryłek dziennie.

***

W Rosji, w obliczu gwałtownego wzrostu cen hurtowych benzyny i oleju napędowego, władze wprowadziły tymczasowy zakaz ich eksportu w celu ustabilizowania cen na rynku krajowym. Eksperci uważają, że zakaz eksportu benzyny i oleju napędowego z Rosji może dodatkowo stymulować wzrost cen światowych.

Rosyjski eksport oleju napędowego jest znaczny. Międzynarodowe agencje szacują rosyjski eksport oleju napędowego na około 900 tysięcy baryłek dziennie, a benzyny na 60-100 tysięcy baryłek dziennie.

Źródło: trans.info, rbc.ru