Kurczący się popyt i załamujące się stawki: zagrożenia dla rynku żeglugi kontenerowej

Maersk umieścił załamanie się rynku żeglugi kontenerowej na szczycie listy zagrożeń, z którymi branża będzie musiała się zmierzyć w 2023 roku.

W opublikowanym raporcie rocznym firma prognozuje, że globalny rynek kontenerowy w warunkach spadającego popytu może skurczyć się w tym roku o 2,5%. W połączeniu ze znacznym nowym tonażem, który ma wejść do eksploatacji, może to spowodować, że stawki frachtowe spadną poniżej progu rentowności przez dłuższy okres.

Napięcia geopolityczne i eskalacja konfliktów zajmują drugie miejsce na liście ryzyka. Maersk zauważa, że wzrost napięć może mieć poważny negatywny wpływ na rozwój branży logistycznej, spowodować awarie łańcucha dostaw i infrastruktury, wywołać lokalne załamania popytu i ostatecznie doprowadzić do wzmożonej fragmentacji łańcuchów dostaw.

Maersk podaje prognozę zysku operacyjnego EBIT na rok 2023 w przedziale od 2 do 5 mld USD. To od 6 do 15 razy mniej w porównaniu do prawie 31 mld USD zysku z poprzedniego roku.